Allt om isolering

Har du frågor eller behöver du hjälp med isolering? Vi har genomfört över tiotusen isoleringsentreprenader och kan genom våra 30 år i branschen allt om isolering. Vi är certifierad och kvalitetskontrollerad lösullsinstallatör enligt systemet – ”Behörig Lösull”. Kontakta oss så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa dig med isolering i ditt projekt!

Isolering

Människan har använt isolering ända sedan vi började bygga hus, med mer eller mindre lyckade resultat. I varmare länder bygger man och isolerar främst för att hålla solen och stark värme utanför huset, medan i vårt nordiska klimat isolerar man för att hålla värmen inomhus under våra kalla vintrar. Isoleringen har självklart även den omvända effekten att huset hålls svalare om sommaren. Vad som dock är säkert är att alla material har sina för- och nackdelar, och inget material har enbart positiva egenskaper, även om det är modernt framställt.

Användning av isoleringsmaterial har varierat under historiens gång, från att ha använt naturmaterial till att idag mestadels använda industriellt framställd oorganisk isolering.

Spara pengar med rätt isolering!

Att ha rätt Isolering innebär att man hålla kyla utomhus och värmen inomhus på vintern men även att man kan hålla värmen utomhus på sommaren. Ett hus som är kallt och dragigt om vintern är dåligt isolerat och man kan därför tjäna på att göra en tilläggsisolering. Det ger inte bara en högre trivselfaktor inomhus, det är även en ekonomisk fråga. Att värma upp en fastighet är bland de största kostnaderna man har när man bor i eget hus och varm luft stiger uppåt.

En dålig isolering ökar energikostnaderna pga läckage av värme. En tilläggsisolering förbättrar inomhusmiljön och sparar dig pengar genom minskad energiförbrukning.

Gör din egna besparingskalkyl här!

Isoleringsmaterial

Vi använder framför allt tre typer av material för lösullsisolering:

  • Cellulosabaserad lösull
  • Glasull (som tillverkas av återvunnet glas)
  • Stenull

Självklart har vi valt leverantörer som uppfyller våra högt ställda krav.

Cellulosabaserad lösull

Den cellulosabaserade lösullen WarmFiber är en lösull som använts under många år. Den är förstås typgodkänd och den har dokumenterat höga isoleringsegenskaper. Fibern är miljövänlig, brand- och mögelsäkrad. Som alla våra produkter är den testad och certifierad för att uppfylla kraven i de miljöer där den används.

Glasull – Tomflaskor på vinden

Glasullen framställs av återvunnet glas. Det ger en ren, säker, typgodkänd och mycket miljövänlig isolering. Dessutom är den helt okänslig för fukt och mögelangrepp. Eftersom materialet till ca 80 % består av returglas som omvandlats till glasull har det god motståndskraft mot brand. Det kan användas i direkt anslutning till skorsten och rökkanaler och är dessutom typgodkänt som brandisolering av till exempel ventilationskanaler och andra installationer på vinden. Vi använder oss framförallt av glassull från kända leverantörer som Knauf och Isover.

Stenull – bergsäker isolering

Stenull tillverkas av vissa bergarter under hög temperatur. Fibrerna i mineralullen består alltså av tunna trådar av sten, och det ger stenullen särskilda egenskaper. Den varken binder eller avger fukt och kan därför motverka mögelbildning. Isoleringsegenskaperna är mycket goda och materialet lämpar sig med modern isoleringsteknik för användning i husets yttre klimatskärm lika väl som i mellanväggar, tak och som ljudisolering. En mycket viktig egenskap är materialets förmåga att stå emot brand. Det motstår temperaturer på över 1000 grader och klassas därför som obrännbart. Stenull ska därför användas i konstruktioner där högsta brandskyddsklass krävs. Vi använder oss av stenull från kända leverantörer som bl a Rockwool.

Isolera själv eller använda fackmän?

Är du händigt lagd och det är begränsade ytor kan du köpa isoleringsmaterialen och utföra isoleringen själv. På de flesta byggmarknader kan du hitta de flesta isoleringsmaterial. På vårt lager i Stockholm och Skåne kan du köpa de flesta typer av lösullsmaterial och hyra en lösullsmaskin.

Att skapa en effektiv isolering handlar inte enbart om tilläggsisolering, utan kan även innebära att man behöver förbättra eller byta ut fönster. Gamla två-lagersfönster är ofta dragiga och släpper ut mycket värme, vilket lätt kan åtgärdas genom ett byte till t ex PVC-fönster. För att avgöra vilka åtgärder du behöver göra och hur mycket pengar du sparar på det rekommenderas att göra en energibesiktning av en behörig besiktningsman.

Kontakta oss

Ring oss eller använd formuläret:
Stockholm, tel 08-94 04 05
Norrköping, tel 011-16 17 00
Landskrona, tel 0418-121 05

  • Beskriv kort vad du vill att vi kontaktar dig om. Det kan gälla t ex gälla frågor, isoleringsuppdrag, priser och offerter.
  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.