Besparingskalkyl

”Redan efter en uppvärmningssäsong ser våra kunder att besparingskalkylen verkligen håller. Dessutom noterar de boende direkt ett bättre inomhusklimat genom minskat drag, kallras och avkylning.

Det bästa är att se hur besparingsvinsten genom den minskade energiförbrukning ökar år efter år, inte minst på grund av ständigt stigande energipriser.”

Patrik Santesson, FEAB Isolerproffs

Besparingskalkyl BRF StockholmBesparingskalkyl villa StockholmHär är ett exempel på besparingskalkyl och kostnader för tilläggsisolering av vinden för en bostadsrättsförening och en villa i Stockholm. Kalkylerna gjorde att föreningen och villaägaren lät oss utföra uppdraget att tillläggsisolera vinden.

Vindsytorna är på 1200 m² respektive 100 m² och tilläggsisoleringen består av 400 mm lösull över befintligt träbjälklag isolerat med 150 mm spån. Dessutom byggde vi en mindre gångbrygga och en sarg runt uppstigningsluckan.

Kontakta oss för en kalkyl!

Vi har genomfört tusentals isoleringsentreprenader med isolering av väggar, golv och tak av olika konstruktioner. Tillsammans med er gör vi en besiktning av fastighetens vindsisolering, bedömer behovet av åtgärder och upprättar en besparingskalkyl.

Kontakta oss för mer information

Så mycket sparar du på att tilläggsisolera vinden

Med vår besparingskalkyl här på hemsidan kan du själv se hur stor din besparing blir varje år när du tilläggsisolerar vinden.

Gör din egen kalkyl

Du kan även beräkna din årliga energibesparing genom tilläggsisolering med hjälp av PAROCS beräkningstjänst här på nätet. Fyll i uppgifterna på webbplatsen så ser du vad du kan spara i energikostnad årligen. Starta din kalkyl här (extern hemsida)

Nästa steg är att kontakta oss för att få mer information samt uppgifter om vad material och eventuellt arbete kostar.

Du kan även hämta mer information, blanketter och faktadokument på den här sidan.