Knauf Insulation

Knauf är en isolering av glasull som är mycket effektiv och fungerar bra i hela klimatskärmen (bjälklag, tak och väggar).

Knauf Insulation

Teknisk specifikation – Knauf lösull

Användningsområde: Isolering av vindsbjälklag, vägg och snedtak. Applicering med lösullsspruta.
Produktbeskrivning: Lösull baserad på av till stor del återvunnet glas.
Densitet: 12-30 kg/m³
(beroende på konstruktion)
Brandklassificering: Euroklass A1 till EN ISO 13501-1
Typgodkänt: Typgodkännandebevis 0261/08Typgodkännandebevis 0249/08
Sättningspåslag: 5%
(bjälklag)
Värmekonduktivitet: 0,042 W/m °C, snedtak 0,036 W/m °C, vägg 0,033 W/m °C
Hemsida: www.knaufinsulation.se

Hämta mer information om Knauf Insulation, byggvarudeklarationer, produktblad, typgodkännande m m

Så här lätt isolerar du med Knauf Insulation Supafil Frame. Se videon här.