ROT-avdraget

Information från Skatteverkets hemsida:
Husarbete är ett sammanfattande begrepp för hushållsarbete (RUT) och ROT-arbete. Skattereduktion ges bara för arbetskostnad. Material- och resekostnader i samband med husarbetet ger inte rätt till skattereduktion. Grundregeln för husarbete är att du ska bo i bostaden där arbetet utförs eller ha den som fritidsbostad.

För att du ska få skattereduktion för ROT-arbete krävs dessutom att du äger bostaden (småhus, bostadsrätt, eller ägarlägenhet) där ROT-arbetet utförs.

Skattereduktion för husarbeten medges med halva arbetskostnaden för husarbete men högst 50 000 kronor per person och år.

Skattereduktion för husarbete i förälders bostad

Du kan även få skattereduktion för arbete som utförs i dina föräldrars bostad förutsatt att du har betalat arbetet. För att du ska ha rätt till skattereduktion för ROT-arbete som utförs i dina föräldrars bostad krävs dessutom att du helt eller delvis äger den bostad som dina föräldrar bor i.

Vad räknas som husarbete?

Följande räknas som husarbete:

  •  reparation och underhåll, ombyggnad, tillbyggnad (ROT-arbete)
  • hushållsarbete som städning, klädvård, enklare trädgårdsarbete samt barnpassning och annan tillsyn (RUT-arbete)

Vem har rätt till skattereduktion?

För att ha rätt till skattereduktion för husarbete måste du ha varit obegränsat skattskyldig under beskattningsåret, fyllt minst 18 år vid beskattningsårets utgång och ha haft utgifter för husarbete.

Du som är begränsat skattskyldig i Sverige kan få skattereduktion om du har begärt att få bli beskattad enligt Inkomstskattelagen.

Ditt överskott av förvärvsinkomster ska, uteslutande eller så gott som uteslutande, utgöras av överskott av förvärvsinkomster i Sverige.

Du som är begränsat skattskyldig och endast äger en fastighet i Sverige kan inte få skattereduktion för husarbete. Om du är begränsat skattskyldig och har fått preliminär skattereduktion vid köpet av husarbete så blir du återbetalningsskyldig för det belopp som Skatteverket har betalat till utföraren.

Dödsbo har inte rätt till skattereduktion. För husarbete som utförts före dödsfallet kan skattereduktion medges.

Du kan inte få skattereduktion för arbete som du själv har utfört hos dig själv och du kan inte heller få skattereduktion för sådant husarbete som närstående har utfört hos dig. Till närstående räknas make, förälder, mor- och farförälder, avkomling och avkomlings make, syskon, syskons make och avkomling, och dödsbo som den skattskyldige eller någon av de tidigare nämnda personerna är delägare i.

Din bästa investering!

Skjut inte upp din absolut bästa investering som bostadsägare – tilläggsisolering av vinden. All forskning visar att det är den mest lönsamma energisparåtgärden. Den har aldrig varit förmånligare än nu. Halva arbetskostnaden och drastiskt sänkt energiförbrukning – kan det bli bättre?

PS! Självklart har vi och samtliga våra underleverantörer och kollegor F-skattsedel. Plus certifierad personal, heltäckande försäkring och inte minst mångårig erfarenhet.

Vem som har rätt till avdrag och mer information

Fullständig information om avdragsmöjligheterna och vad som gäller för att få skattereduktionen hittar du på Skatteverkets hemsida, se länkarna här nedan.

Läs mer på Skatteverkets webbplats
Svar på vanliga frågor – Rot- och rutarbete