Tilläggsisolering med lösull

Vid tilläggsisolering kompletterar vi den befintliga isoleringen på vinden med lämplig lösull. Det är är den åtgärd som kortsiktigt ger den snabbaste energibesparingen. Vi har genomfört tusentals isoleringsentreprenader med isolering av väggar, golv, vind och tak av olika konstruktioner.

Isoleringsteamet kommer

Tilläggsisolering går snabbt, enkelt och kan göras utan påverkan på trädgårdsmark eller störningar för grannar. Det räcker med plats för isoleringsteamet att komma fram i närheten av fastigheten med bil.

Isoleringsteamet kommer

Viktigt med ventilation

Det är viktigt med god och välavvägd ventilation på vinden. Den löser vi genom takfotsventilation med specialskivan Komplätt som avgränsning mellan isolering och tak. Rätt ventilation i kombination med isolermaterial som inte möglar eller drar till sig fukt garanterar bästa resultat.

 Viktigt med ventilation

Gångbryggor och sarger

Vinden måste vara tillgänglig för service, kontroll och andra åtgärder. Därför lägger vi gångbryggor på lämpliga platser och bygger en sarg rund vindslucka eller trappa. Vi levererar färdiga gångbryggor som snabbt monteras på plats.

Gångbryggor och sarger

Vår lastbil har allt som behövs

Lösullen levereras på vår lastbil som är försedd med sprutmaskin, slangar och övrig utrustning. Bilen ställs upp på gatan, på infarten eller någon annan lämplig plats i anslutning till fastigheten. Gräsmattor, planteringar eller annan trädgårdsmark påverkas inte.

Vår lastbil har allt för isoleringen

Slangen dras från blåsmaskinen

Från blåsmaskinen dras en slang den enklaste vägen fram till det utrymme som skall isoleras. Valigt är att trapphus, ett vindsfönster eller en taklucka kommer till användning. Alltså behövs inget ingrepp i fastigheten.

Slangen dras från blåsmaskinen

Lösullen matas fram

Lösullen matas via blåsmaskinen i rätt mängd och rätt tempo genom slangen. Vi använde enbart ledande, välkända, testade och beprövade och obrännbara isolermaterial – företrädesvis mineralull.

Lösullen matas fram

Isolerproffsen kontrollerar arbetet

Våra specialutbildade och licensierade isolerproffs ser till att lösullen kommer på plats, att isoleringen täcker alla utrymmen och att den har jämn och avsedd tjocklek över hela ytan. Samtidigt kontrolleras att alla ventilationsöppningar hålls öppna och rena.

Isolerproffsen kontrollerar arbetet

Resultat med höga krav på kvalitet

Resultatet av insatsen är en ren, effektiv och ekonomiskt isolering som ger energibesparing och därmed sänkta boendekostnader år efter år efter år. Naturligtvis utförs alla våra uppdrag med högsta krav på kvalitet och korrekt utfört arbete.

 Resultat med höga krav på kvalitet