Gratis isoleringsbesiktning

Bara vinnare med gratis isoleringsbesiktning

Vi har ett erbjudande som är lika bra för miljön som för föreningens ekonomi.

Vi utför gratis en besiktning av fastighetens vindsisolering. Vi ser över hela isoleringsläget och bedömer eventuellt behov av åtgärder.

Även vindar som har haft god isolering kan behöva åtgärdas. Isoleringen kan vara skadad, nedtrampad av hantverkare och installatörer, fuktig, otillräcklig eller ha partier med dålig isolering.

Och vi gör besiktningen helt gratis

Visar besiktningen på behov av åtgärder noterar vi det i ett protokoll och lämnar ett kostnadsförslag för att åtgärda bristerna.

Den mest ekonomiska åtgärden

Tilläggsisolering av vinden är den mest effektiva energisparåtgärden. Naturligtvis för att varm luft stiger uppåt och ut genom vinden och taket om isoleringen är otillräcklig. Den uppvärmda, dyra luften måste ersättas, och när den kalla vinden dras ini fastigheten blir resultatet blir kallras, ett dåligt inomhusklimat och framför allt onödigt höga uppvärmningskostnader.

Börja i rätt ände

Tester som gjorts av bland andra Energimyndigheten, Råd & Rön, DN, Boverket med flera visar att tilläggsisolering av vinden är den mest effektiva energisparåtgärden.

Alltså bör alla åtgärder för energibesparing inledas med ”att sätta mössa på huset”., dvs. göra en rejäl och korrekt utförd tilläggsisolering av vinden.

En korrekt utförd och tillräcklig isolering av vinden sänker som regel uppvärmningskostnaden med minst  20% per år. Det betyder att investeringen är betald på 4-5 år, i många fall snabbare.

Isolering mot solen!

Bättre inomhusklimat skall gälla också under sommaren. I många fastigheter blir de översta våningarna och ofta trapphusen besvärande varma under soliga dagar. Självklart  håller en välisolerad vind värmen ute heta sommardagar lika väl som inne under kalla vinterdagar.

En lite bortglömd men mycket positiv effekt av en bra vindsisolering.

Vi har verkat i över 20 år och gjort tusentals isoleringar. Det betyder att vi har en lång , lång lista med nöjda kunder om du vill ha referenser.

”Den som inte är hemma märker inte att vi varit på plats”

Vi arbetare med modena material och metoder. Arbetstekniken gör att ingen åverkan behöver ske på vare sig tomtmarken eller i fastigheten. Ingen nedskräpning, inget buller och en snabbt utförd entreprenad är kännetecknande för vårt sätt att arbeta.

Vårt erbjudande i sammanfattning

  • Vi tar inom tre veckor kontakt med föreningen per telefon. Självklart är föreningen mycket välkommen att kontakta oss.
  • Vi bokar tid för en besiktning. Den bör göras på dagtid och vi måste få tillträde till aktuella utrymmen.
  • Representant från föreningen får gärna närvara under besiktningen för att på plats ta del av våra synpunkter och bedömningar.
  • Besiktningen protokollförs och protokollet ligger till grund för vårt eventuella åtgärdsförslag.
  • Vi ger ett kostnadsförslag för åtgärdande av eventuella brister.
  • Vi medverkar gärna på t ex ett styrelsemöte för att ge mer information om tilläggsisolering.

Allt detta gör vi helt utan kostnad för din Bostadsrättsförening.

Som vi konstaterade inledningsvis –  i det här erbjudandet finns bara vinnare!

 

Kontakta oss för en gratis isoleringsbesiktning redan idag!

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.