Kostnadsförslag BRF

För att kunna göra en beräkning av kostnaderna och lämna en komplett offert bör du följa dessa steg.

1. Kontrollera checklista nedan.

Vissa förberedelser och arbeten måste vara klara innan själva isoleringen kan sättas igång. Gå igenom checklistan och bocka av punkterna. Om någon del av förberedelserna eller önskade arbeten saknas hjälper vi gärna till med att åtgärda dem.

Kontrollera att följande åtgärder är avklarade innan arbetet påbörjas:

Förberedelser

  • Finns framkomlig väg till uppställningsplats?
  • Är avståndet från uppställningsplatsen till vinden max 80 meter?
  • Är bjälklagen avstädade och klara för lösullssprutning?

Nedanstående arbeten måste vara slutförda

 Ventilation vid takfot (>130 mm över isoleringen)?

 Gångbryggor, plattformar (>50 mm över isoleringen)?

 Sarg runt uppstigningslucka?

 Ventilation, rensluckor m m (50 mm över isoleringen)?

 Brandisolering kanaler?

 VS-installationer?

 Tele- och TV-installationer?

 El-installationer?

2. Skicka in dina uppgifter till oss

Fyll i formuläret här nedan och skicka det till oss. Vi tar kontakt med dig för kostnadsförslag.

Fyll i formuläret och klicka på “Skicka” så tar vi kontakt med dig.
  • Beskriv kort vad du vill att vi kontaktar dig om. Det kan gälla t ex typ av uppdrag, isoleringsbesiktning, offerter eller besparingskalkyl.
  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.