Sänkta kostnader och bättre miljö

Bostadsrättsförening isoleringSänkta uppvärmningskostnader och bättre miljö i din Bostadsrättsförening

Tilläggsisolering på vinden är lösningen och samtidigt er bästa investering för framtiden. Man kan dela upp tilläggsisoleringens positiva effekter i tre områden. Investeringen betalar tillbaka sig i form av sänkta uppvärmningskostnader. Den ger ökad komfort under årets mest intensiva perioder, svalt på sommaren och behagligt varmt på vintern. Tilläggsisoleringen är positiv för miljön och med minskad energianvändning bidrar ni varje dag till miljön på ett enkelt och effektivt sätt.

Genom att hålla värmen inomhus genom en fullgod vindsisolering får ni ett behagligt lägenhetsklimat samtidigt som det är den bästa energisparinvesteringen.

Vi blåser upp lösull på vinden, snabbt och bekymmersfritt. Ni slipper nedsmutsning, spill, buller, ingrepp i huset och åverkan runt fastigheten.

Nyproduktion

Vid nyproduktion av fastigheter väljer 95 % av byggmästarna lösullsisolering i bjälklagen samt i snedtaken för att det är den mest rationella metoden och har den bästa totalekonomin.

Över 30 års erfarenhet

I över 30 år har vi isolerat och tilläggsisolerat vindar åt bostadsrättsföreningar, sjukhus, förvaltningar, fastigheter och husfabrikanter.

Lösullsisolering ger

  • Direkt sänkta uppvärmningskostnader.
  • Behagligare lägenhetsklimat.
  • Lägre energiförbrukning som ger mindre miljöbelastning.
  • Mycket god ljudisolering.
  • Snabbast återbetalningtid av olika energisparåtgärder.
  • Fortsatt besparing år efter år efter år.

Sänk dina energikostanderVi utför även lösullsisolering vid snedtak, i väggar och golv samt isolering av krypgrunder, kall- eller varmgrund.

Kontakta oss för besiktning, besparingskalkyl och en bekymmersfri entreprenad. Vi är certifierade och kvalitetskontrollerade lösullsinstallatörer enligt systemet – ”Behörig Lösull”

Sänk dina energikostnader (flygblad PDF)

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.