Fuktspärr på betongbjälklag vid isolering?

Jag undrar om man behöver fuktspärr på betongbjälklag om man isolerar med lösull!

Svar: Detta är en mycket bra fråga som kan variera från fall till fall. Det beror bl a på om bjälklaget är helt torrt när man lägger ut plasten eller inte. Strukturen i betongen kan påverka fuktspärrens funktion och noggrannhet när man lägger ut en eventuell fuktspärr är av yttersta vikt. Vårt råd är därför att du tar telefonkontakt med oss så att vi kan göra en korrekt bedömning av hur man kan göra i just ditt fall.

Posted in: Råd om isolering