Hur isolerar jag vinden med lösull?

Jag skulle behöva isolera min vind med lösull inför vintern. Nu har jag endast 1 dm spån som täcker vinden. Min fråga, hur går det till? Kan man be er spruta in, och göra resten själv, eller gör ni bara ’kompletta’ arbeten? Kommer ni och tittar på vinden för anbud eller skall man via mejl ange storlek på hus, konstruktion etc.

Svar: Du kan antingen göra det själv eller anlita oss att tilläggsisolera din vind.

Eftersom att det ligger spån idag så utgår jag ifrån att det är ett äldre hus. Om spånet är torrt och fritt från mögel, djurspillning eller andra skador så kan det gå bra att tilläggsisolera ovanpå. I annat fall måste man suga ut/ta bort det gamla spånet. Här kan det krävas en besiktning av någon av våra installatörer för att vara säker. Sedan kan du antingen göra jobbet själv eller anlita oss. Hur mycket du kan lägga på avgörs av ytan och konstruktionen.

Min rekommendation är därför att du ringer till oss och lämnar information om just dina förutsättningar så kan vi råda dig hur du går tillväga om du vill göra jobbet själv eller om du vill ha vår hjälp.

Posted in: Isolera vind