Material från WarmFiber eller Paroc – är det någon skillnad?

Vad är skillnaden mellan WarmFiber och Paroc?
Svar: Paroc är en beprövad stenullsprodukt med mycket bra brandegenskaper. WarmFiber är däremot en cellulosaprodukt tillverkad av bland annat återvunna tidningar. Båda produkterna har mycket bra isoleringsegenskaper. Du kan läsa mer om de bägge produkterna här.

Posted in: Material och leverantörer