Skall jag suga ut kutterspånet på vinden?

Jag har ca 70 kvd vind med 20 cm kutterspån. Är läpligt att suga ut det? Den är ju isolereringsmässigt sämre och tar bara plats.

Svar: När det gäller gammal kutterspån/sågspån på vindsbjälklag så kan det många gånger vara en fördel att lämna kvar det innan du tilläggsisolerar. Det beror lite på hur väl fungerande fukttspärr du har i ditt vindsbjälklag. Dock måste spånet vara fritt från fukt, mögel eller skador från djur eller dylikt.  För att vara riktigt säker bör du ta hjälp med en besiktning av din vind av någon av våra säljare eller lösullstekniker.

Posted in: Isolera vind