Skall vi ta bort spånet innan vi lägger lösullen?

Hej! Vi tänkte isolera med lösull i vårt gamla hus från 1948. Idag ligger det spån där. Bör vi ta bort det innan vi lägger på lösullen eller kan den ligga kvar?

Svar: Det går bra att tilläggsisolera ovanpå spånet under förutsättning att detta är torrt, rent och friskt.  I annat fall ska det tas bort. Om utrymmet för isolering är begränsat i höjdled av någon anledning bör det gamla spånet ersättas med lösull eftersom ett tjockare lager lösull ger en bättre isolering än kombinationen spån/lösull.

Tänk också på att i förväg ordna gångbryggor till de platser på vinden du vill nå efter isoleringen. Gångbryggorna skall vara lika höga eller högre än isoleringens översida. Gäller även sarg runt uppstigningslucka om vinden endast kan nås ”underifrån”. Kontrollera också att vinden är rätt ventilerad, t ex med Komplätt skivor för takfotsventilation.

Posted in: Råd om isolering