Hämta information

Här kan du hämta blanketter, prislistor och faktainformation. Allt material är gjorda med programvaror för PC. Programversion eller format och storlek på filen står angivet. Klicka bara på länken så öppnas filen. Vill du hämta filen till din dator så kan du högerklicka med musen på länken och välja ”Spara mål som” i menyn.

Övriga problem eller om du inte kan ladda ned filerna så kan du kontakta webmastern här.

get_adobe_readerDokumenten är sparade i filformatet PDF som du kan läsa i alla nya operativsystem och webbläsare. Du kan även gratis hämta programmet Acrobat Reader.

Policy: (PDF)
Miljöpolicy
Kvalitetspolicy

ISO9001:2008 certifiering: (PDF)
Beslut ISO certfikat 2013
ISO 9001:2008 Certifikat 2013

Kvalitetsbevis: (PDF)
Beslut om tillverkningskontroll 0592/01, 2004-01-30
Behörighetsbevis, 2001
Kvalitetskompetens, 1997-06-03
Sakområdeskompetens, 1998-11-06
Typgodkännandebevis 3100/90, 2009-04-29
Typgodkännandebevis 4854/90, 2007-11-01
Typgodkännandebevis 5429/92, 2006-12-18
Typgodkännandebevis 0249/08
Typgodkännandebevis 0261/08

Besparingskalkyl: (PDF)
Här kan du räkna ut själv hur mycket du tjänar på att tilläggsisolera.
Besparingskalkyl

Kalkylprogram: (Excel)
Låt datorn lätt och enkelt räkna ut hur mycket du tjänar på att tilläggsisolera. Du kan välja mellan olika isoleringsmetoder: Låglutande tak, Källarvägg, Vägg eller Vindsbjälklag. Kalkylprogrammmet är konstruerat i Microsoft Excel och kommer från Paroc.
Kalkylprogram

Checklista: (PDF)
En checklista att använda innan du börjar själva isoleringsarbetet.
Checklista

Takfotsventilation: (PDF)
Utlåtande från SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut
Fuktteknisk bedömning av vindskiva ”Komplätt”

Prislista
Aktuell prislista hittar du här.

Information för BRF, fastighetsägare och byggindustrin

Behagligt inomhusklimat (flygblad PDF)

Sänk dina energikostnader (flygblad PDF)

Energieffektiva och klimatsmarta lösningar med lösullsisolering (flygblad PDF)

Effektiva produktionslösningar och kostnadseffektivitet med lösull (flygblad PDF)

Information om Rockwool

Information och instruktioner: (PDF)
Arbetsanvisningar Granulate Pro

Byggvarudeklarationer: (PDF)
Byggvarudeklaration Rockwool Stenull
Enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007.

Information om WarmFiber

Produktblad
WarmFiber_Produktblad_FEABABIS (PDF)

Information om Isover

Isover InsulSafe lösull
Dokumentation, arbetsanvisningar och certifikat (Isovers hemsida)

Video

Isolering med Perimeter Plus från Knauf Insulation
Lösullsisolering med FEAB-ABIS Isolerproffs