Hur mycket värme läcker din fastighet?

TermograferingMed tjänsten Termografering har vi ett fantastiskt hjälpmedel för analysera klimatskalet på en fastighet och upptäcka energislöseri i byggnader. En värmekamera visar exakt var problemen finns så att  vi kan diagnostisera områden med energiförluster från en synlig värmebild.

På ett enkelt och effektivt sätt kan vi upptäcka:

  • Bristfällig isolering
  • Köldbryggor
  • Fuktskador
  • Luftläckage
  • Otäta rör
  • Defekt golvvärme

Vi på FEAB-ABIS Isolerproffs AB erbjuder olika tjänster inom termografering både i samband med tilläggsisolering och vid enskild inspektion. Kontakta oss så berättar vi mer om de fantastiska möjligheter som termografering erbjuder.