Miljöpolicy

Vår ambition är att vara ledande på miljö och kvalitetområdet inom lösullsbranschen. Alla våra anställda och anlitade underentreprenörer skall ta miljöhänsyn med omtanke till nuvarande och efterföljande generationer.

Detta skall ske i små som stora delar av vår verksamhet. Vi är övertygande om att sunt miljöarbete genererar nya spännande affärsmöjligheter för både våra kunder och för oss själva.

Sammanfattat skall vi ha focus på följande:

  • Samordning av transporter.
  • Granska byggvarudeklarationer vid materialvaL
  • Resurssamordning.
  • Helhetssyn på miljöeffekter under fastighetens livslängd.
  • Aktivt samarbete i miljöfrågor med kunder, underentreprenörer och leverantörer.
  • Etablerat system för återvinning och förädling av produkter, t.ex. Rewool.
  • Löpande uppdatera medarbetare om miljöfrämjande frågor.
  • Följa lagar och förordningar.

 

Mikael Bennarp VD

Hämta miljöpolicy som PDF