FEAB Isolerproffs uppförandekod

FEAB och dess bolags uppförandekod (Code of Conduct) rörande mänskliga rättigheter – arbetsrätt – miljö – korruption – etik.

FEAB ska skapa mervärden för sina kunder, leverantörer och medarbetare och samtidigt bidra till en hållbar samhällsutveckling. För att uppnå detta krävs en god ekonomisk lönsamhet, hänsynstagande till miljön och socialt engagemang. Feab arbetar aktivt för en god affärsetik och strävar efter långsiktiga och förtroendefulla relationer.

I FEAB gäller som grundkrav att följa internationella konventioner och nationella lagar. Den uppförandekod som FEAB beslutat om är baserad på FNs Global Compact och följer också FEAB:s kärnvärden – jordnära, utvecklande, personlig och pålitlig.

Läs mer om kodens tolv principer och hämta hela vår uppförandekod (Code of Conduct) som pdf-fil: Uppförandekod FEAB (PDF)