Energibesparingslösningar med fokus på solenergi


ENIVA Solutions är ett bolag inom ENIVA-gruppen. Vi marknadsför och erbjuder energibesparingslösningar för bostadsrättsföreningar med fokus på solenergi. ENIVA Solution fungerar som totalentreprenör och ansvarar för hela entreprenaden från start till slut.

Våra erbjudanden

Tjänster


Välkommen till ENIVA Solutions


ENIVA SolutionsENIVA Solutions marknadsför och erbjuder energibesparingslösningar för bostadsrättsföreningar med fokus på solenergi. Vi har paketerat solenergianläggningen med individuell elmätning, laddstolpar för elbil, elavtalsupphandling och driftsavtal.

Som ett led i beslutsprocessen tar vi fram en budgetoffert med ett indikativt investeringsunderlag och presenterar vad vi kan erbjuda er baserat på era förutsättningar, er fastighet och fastighetsdata.

ENIVA Solutions är ett bolag inom ENIVA-gruppen. Affärsidén är att erbjuda alla som äger, bygger eller förvaltar en fastighet energieffektiva lösningar. Gruppen omsätter årligen ca 150 mkr med leveranser till byggbolag, fastighetsägare, bostadsrättsföreningar och villaägare, sysselsätter över 100 medarbetare, påbörjade verksamhet redan 1983, är verksam i stora delar av Sverige och ägs av personalen samt Evolver Investment Group.

Kontakta oss för att få en budgetoffert!

 

Energisparlösningar med solenergi