Tjänster


Våra erbjudanden kring solenergi


Erbjudanden solenergianläggning för BRFENIVA Solutions är totalentreprenör och ansvarar för hela entreprenaden från start till slut. Vi har valt att paketera erbjudandet kring solenergi med totalentreprenad för solenergianläggning,  IMD individuell elmätning, laddstolpar för elbil, elavtalsupphandling samt driftsavtal allt för att ni som kund ska nå en maximal energibesparing kopplad till solenergianläggningen.

Vi arbetar med ett flertal leverantörer av solceller och genomför upphandlingar inför varje individuellt projekt för att säkerställa maximal effekt i varje enskilt projekt.

Marknad

I Sverige finns totalt ca 4,5 miljoner bostäder varav ca 2,5 miljoner är flerbostadshus. Ungefär 75 % dessa bostäder kommer att kräva omfattande energibesparande åtgärder fram till 2050. Bostäder och lokaler svarar för ca 30 % av energianvändningen och ca 50 % av elanvändningen i Sverige.

Flerbostadshus omfattar ca 179 miljoner kvadratmeter byggnadsarea (takarea) och förbrukar årligen ca 25 TWh för uppvärmning och tappvarmvatten till en kostnad av ca 20 mdkr* och drygt ca 13 TWh för elanvändning till en kostnad av ca 10,4 mdkr* (fasta elnäts och abonnemangskostnader ej medräknat). Vår mission är att vara en bidragande aktör till ökad förnybar elanvändning i flerbostadshus.

Våra erbjudanden