Tjänster


Upphandling av elavtal


Överskottsproduktionen av solel ut på elnätet.I samband med totalentreprenaden går vi igenom ert befintliga elavtal och säkerställer att konkurrensutsätta nuvarande leverantör för att säkerställa att ni dels har så förmånlig kostnad per kWh som möjligt samt garantera att ni har möjlighet att sälja överskottsproduktionen av solel ut på elnätet i de fall det blir nödvändigt.

 

ENIVA Solutions
Ängsvägen 9
187 75 Täby
020 – 10 30 70
(måndag till fredag 07.00 till 18.00)

Epost: solutions@eniva.se

Sociala medier
Instagram: instagram.com/enivasolutions