Tjänster


IMD Individuell elmätning


I ett flerbostadshus är det vanligt att varje lägenhetsinnehavare (bostadsrättsinnehavare) har ett eget elabonnemang för hushållsel samt att även bostadsrättsföreningen har ett elabonnemang för fastighetsel. Då varje elabonnemang har en stor andel fasta kostnader finns en stor vinning i att installera IMD individuell elmätning i fastigheten, det innebär kortfattat att fastigheten har ett elabonnemang och varje lägenhet en egen elmätare vilket gör att respektive lägenhetsinnehavare (bostadsrättsinnehavare) endast betalar för den el som faktiskt förbrukas.

Vid nyproduktion är det vanligt med IMD indivuduell elmätning eller som det även kallas ibland, gemensamhets el.

IMD individuell elmätning i fastigheten

Processen för IMD

Vi installerar individuella elmätare i varje lägenhet. Det minimerar fasta avgifter på elabonnemang samt säkerställer att all el som produceras används i fastigheten.

  1. Bostadsrättsföreningen har en stämma som röstar för IMD, givetvis assisterar vi med information både innan och under stämman.
  2. Vi installerar individuella elmätare i varje lägenhet som läses av automatiskt.
  3. Vi säkerställer att samtliga befintliga privata elabonnemang sägs upp och ersätts av det befintliga fastighetsabonnemanget.
  4. Lägenhetsinnehavarna (bostadsrättsinnehavarna) blir debiterade den faktiska kWh-förbrukningen tillsammans med månadsavgiften.

Besparingen för de boende i bostadsrättsföreningen med IMD är stor, upp till 2.500 kr/år och IMD ökar generellt sett marknadsvärdet på lägenheten.

All solel används i fastigheten

Ytterligare en stor fördel med IMD tillsammans med solenergianläggning är säkerställande av att all producerad el används i fastigheten.

ENIVA Solutions
Ängsvägen 9
187 75 Täby
020 – 10 30 70
(måndag till fredag 07.00 till 18.00)

Epost: solutions@eniva.se

Sociala medier
Instagram: instagram.com/enivasolutions