Tjänster


Laddstolpar


Marknaden för elbilar ökar lavinartat i Sverige, för att vara en attraktiv bostadsrättsförening är det vanligt att installera laddstolpar för elbil. Vi installerar och driftsätter laddstolpar för elbil, bra för de boende samt det säkerställer att all el som produceras används i fastigheten.

laddstolpar för elbil

Vi har samarbeten med ett antal olika aktörer för att hitta bästa möjliga lösning för debitering av faktisk kWh-förbrukning i samband med laddning.

ENIVA Solutions
Ängsvägen 9
187 75 Täby
020 – 10 30 70
(måndag till fredag 07.00 till 18.00)

Epost: solutions@eniva.se

Sociala medier
Instagram: instagram.com/enivasolutions