Tjänster


Om ENIVA Solutions


 

ENIVA SolutionsENIVA Solutions är ett bolag inom ENIVA-gruppen. Affärsidén är att erbjuda alla som äger, bygger eller förvaltar en fastighet energieffektiva lösningar. Gruppen omsätter årligen ca 150 mkr med leveranser till byggbolag, fastighetsägare, bostadsrättsföreningar och villaägare, sysselsätter över 100 medarbetare, påbörjade verksamhet redan 1983, är verksam i stora delar av Sverige och ägs av personalen samt Evolver Investment Group.

ENIVA Solutions marknadsför och erbjuder energibesparingslösningar för bostadsrättsföreningar med fokus på solenergi. Vi har paketerat solenergianläggningen med individuell elmätning, laddstolpar för elbil, elavtalsupphandling och driftsavtal.

Som ett led i beslutsprocessen tar vi fram en budgetoffert med ett indikativt investeringsunderlag och presenterar vad vi kan erbjuda er baserat på era förutsättningar, er fastighet och fastighetsdata.

Kontakta oss för att få en budgetoffert!