Tjänster


Kondensisolering


Wet-Spray

På industrifastigheter med stora betong eller plåtytor är det vanligt att det bildas kondens. Detta kan lösas med metoden wet-spray, vi tillsätter fibern en limblandning och sprayar en skikt på ca 20 mm. Isoleringen fungerar då som en absorbent och förhindrar att det bildas fritt vatten som droppar ner på oönskad plats.

Kontakta oss för mer information.

Kontakta oss
020 – 25 29 00