Kondensisolering

Isolering AnnedalWet-Spray

På industrifastigheter med stora betong eller plåtytor är det vanligt att det bildas kondens. Detta kan lösas med metoden wet-spray, vi tillsätter fibern en limblandning och sprayar en skikt på ca 20mm. Isoleringen fungerar då som en absorbent och förhindrar att det bildas fritt vatten som droppar ner på oönskad plats.