Att spara energi är den smartaste åtgärden av dem alla!


16 januari, 2023

Att spara energi är den smartaste åtgärden av dem alla! Inför omgående ett Grönt ROT-bidrag, återinför energieffektiviseringsstödet för flerbostadshus och samla byggbranschen för energieffektivisering speciellt av miljonprogrammens bostadshus. Hög tid för ett verkligt ”Klimatlyft”!

Vi behöver omgående värdera insatser för att spara energi lika högt som åtgärder för att producera ny. Det är billigare och kan genomföras snabbare! Nu behövs dock inte bara ord utan även handling.

Nyligen presenterades siffror som visar att vi producerar mer el än någonsin och vi har en rekordexport av el. Problemet ligger alltså inte där utan i överföringskapacitet och temporär effektbrist. Våra klimatmål och planer för minskade CO2 utsläpp sätts nu på paus när vi i Sverige och i andra länder tvingas återstarta fossildrivna kraftverk.

Vi behöver kraftsamla för att minska energibehovet istället för att i efterhand ge bidrag för att hjälpa medborgare och företag att klara av att betala för sin förbrukning! Trots allt är den billigaste och grönaste kWh den som inte behöver produceras eller transporteras. Använd flaskhalsavgifterna dels till att bygga ut överföringen mellan norr och söder men speciellt till energieffektivisering och möjligheterna att spara på energi. Det ger oss samtidigt större möjligheter att nå klimatmålen.

I budgeten finns i år 379 Mkr avsatta till bidrag till energieffektivisering i småhus men inget har hittills presenterats hur dessa skall användas. Det finns stora energi- och miljövinster med effektiva åtgärder för energieffektivisering hos landets villaägare, företag och flerfamiljshus, där speciellt miljonprogrammet har ett stort behov av åtgärder.

Man behöver inte fastna i nya dyra tekniska lösningar för uppvärmningssystem när det istället finns enkla lösningar att börja med. Det handlar om att minimera värmebehovet först genom en fullgod isolering av klimatskalet innan nya och dyra uppvärmningssystem upphandlas. Annars finns risken att värmesystemet överdimensioneras med sämre driftsförhållanden och en onödigt hög investeringskostnad som följd. När man isolerar klimatskalet så är det första man bör göra att tilläggsisolera vinden. Det är en enkel första åtgärd som ger stor effekt på energiförbrukningen samtidigt som den är relativt enkel och har kort återbetalningstid.

Nationell satsning på att energieffektivisera flerbostadshus

Om man skall beakta ett helhetsperspektiv och även se till det rådande konjunkturläget så står vi nu inför en byggbransch som varnar för kraftigt minskat bostadsbyggande under 2023. ”Ett riktigt skitår” som Byggföretagens vd Catharina Elmsäter-Svärd uttryckt sig. Byggandet av villor minskar också dramatiskt med varsel från flera stora hustillverkare.

För att undvika fler varsel, uppsägningar och konkurser i byggbranschen finns det nu en unik möjlighet att göra en nationell satsning på att energieffektivisera bostadshus. Resurserna och arbetskraften kommer att finnas tillgängliga på grund av branschens inbromsning. Tillgången till material kommer av samma skäl också att öka, dessutom är dessa ofta tillverkade i Sverige av återvunna råvaror. Här finns chansen att göra stora samhällsekonomiska vinster och flytta fram Sverige som ledande nation när gäller energieffektiva fastigheter samtidigt som en ökande byggarbetslöshet i alla fall skulle kunna mildras.

Grönt ROT-bidrag och återinför energieffektiviseringsstödet

För detta krävs handling. På samma sätt som det idag finns skattereduktion på 20% för solceller, energilagring och laddstolpar bör man införa ett Grönt ROT-bidrag för energieffektivisering. Det är en viktig signal till landets småhusägare.
Det tidigare energieffektiviseringsstödet som fanns att söka för flerbostadshus under en kort period 2022 måste också återinföras. Just effektiva stödåtgärder är något som efterfrågas hos fastighetsägarna.

Det ligger sedan i somras ett uppdrag på Energimyndigheten att analysera hur användningen av energi, effekt och resurser kan effektiviseras i olika delar av samhället. Ett uppdrag som skall redovisas i december nu i år. Vi anser att det behövs snabba åtgärder och i rätt ordning. Istället för att satsa mångmiljardbelopp på elbidrag bör man satsa motsvarande snabba pengar på åtgärder för energieffektivisering. Åtgärder som tilläggsisolering, alternativa värmesystem, styr och regler samt solenergi. I den ordningen. I praktiken genomföra ett verkligt ”Klimatlyft” och därigenom komma åt grundorsaken istället för att bara mildra symptomen.

Isolering av klimatskalet ger resultat

Att isolering av klimatskalet ger resultat vet vi på ENIVA. Vi jobbar dagligen med energieffektivisering genom isolering av byggnaders klimatskal. I vårt arbete ser vi att det ger väsentligt minskade värmeförluster och dessutom ett bättre boendeklimat. Därför bestämde vi oss för att sätta fingret på vad vi faktiskt åstadkommit i Enivabolagen sedan starten 1983. Vi ville få fram en siffra som visar den totala minskningen av byggnaders energiförlust som vi bidragit till genom våra lösullsentreprenader.

Resultatet presenteras i ”Energispararen” – vår egen mätare som uppdateras varje månad. Fram till nu har vi reducerat värmeläckage från dessa byggnader uppgående till ca 8798 GWh*, vilket är 80 gånger mer än vad vår effektreserv Karlshamnsverken producerade under rekordåret 2021. Dessutom släppte de ut 90 000 ton koldioxid.

Vår minskning av byggnaders energiförlust motsvarar en årlig uppvärmning av mer än 586 450 villor eller om man så vill en reduktion av CO2 utsläpp med drygt 1 099 593 ton. Det är stora siffror som bara vår verksamhet har åstadkommit och något vi är stolta över.

Om vi som ett relativt litet bolag kan åstadkomma så mycket inser man kanske lättare vad en bredare satsning skulle kunna ha för effekt för Sverige i sin helhet!

Lars Westerlund, VD
ENIVA Sverige AB
Mobil: 072-050 90 74
lars.westerlund@isolerproffs.se

*Uppdaterade siffror per 2022-12-31