Om oss


Pressreleaser


Stockholm 2019-03-27

ENIVA och Ocab tecknar samarbetsavtal

ENIVA AB och Ocab AB har tecknat ett samarbetsavtal kring energieffektiva lösningar med isolering och tjänster för sanering, avfuktning och miljöarbete.

Detta då båda bolagen dagligen kommer i kontakt med olika frågeställningar där dess verksamhetsområden går hand i hand. Syftet med avtalet är att skapa en stabilare marknad och öka varumärkeskännedomen om respektive företag.

– Vi ser med glädje fram emot att hjälpa varandra med ökad beläggning och dra nytta av våra positioner som marknadsledande med stor täckning i landet då vi har gemensamma kunder i form av bostadsrättföreningar, villor och byggprojekt, säger Robert Häger försäljningschef tilläggsisolering vid ENIVA Isolerproffs.

Ocab är rikstäckande inom sanering och avfuktning och vi finns etablerade på ett 50-tal orter runt om i landet. Man erbjuder idag följande tjänster; sanering, torrsugning med vacuumbil, avfuktning, byggnadsmiljö och större och mindre projekt inom fastighet och industri.

ENIVA Isolerproffs är Sveriges ledande lösullsentreprenör och erbjuder energieffektiva lösningar för företag, organisationer och privatpersoner som tilläggsisolering, byggisolering av golv, väggar och tak vid nyproduktion, sprutisolering med Polyuretan, kondensisolering, isoleringsbesiktning och termografering. ENIVA är certifierade och godkända enligt branschstandarden Behörig Lösull och medlemmar av Lösullsentreprenörerna inom Sveriges Byggindustrier.


Stockholm 2018-04-23

Nu är vi ENIVA Isolerproffs

FEAB Isolerproffs AB och Cremab Isolering AB är nu ENIVA Isolerproffs – Sveriges ledande lösullsentreprenör. Det är två ledande och i branschen välkända företag som gått samman och nu arbetar under ett nytt gemensamt företagsnamn.

ENIVA Isolerproffs är ett tjänsteföretag som levererar energieffektiva lösningar med isolering för företag, organisationer och privatpersoner. Tillsammans har vi sedan 1983 tilläggsisolerat över 30 000 objekt i villor, hos bostadsrättsföreningar och större fastigheter, i industrilokaler och som entreprenör i nyproduktion. Vårt gedigna kunnande, den unika samlade erfarenheten av effektiva och lönsamma energisparlösningar och ett komplett produktsortiment gör att vi täcker alla behov av isolering.

– Vi fick en härlig rivstart med nytt namn, varumärke och ny hemsida som lanserades under fackmässan Nordbygg i Stockholm. Det är väldigt inspirerande och jag ser att vi är väl rustade att möta de nya krav och behov som ställs av energimedvetna fastighetsägare och en effektiv byggindustrin, säger Mikael Bennarp, vd på ENIVA Isolerproffs.

Den nya organisationen innefattar tre lokalkontor ENIVA Isolerproffs Öst, ENIVA Isolerproffs Väst och ENIVA Isolerproffs Syd. Tillsammans har vi välutbildade medarbetare med lång branscherfarenhet och en organisation som väl täcker Mellansverige och de tre storstadsregionerna Stockholm, Göteborg och Malmö.

Vi är certifierade och godkända enligt branschstandarden Behörig Lösull och medlemmar av Lösullsentreprenörerna inom Sveriges Byggindustrier.

Huvudkontoret kommer att ligga i Täby, strax norr om Stockholm med lokalkontor i Göteborg, Landskrona och Norrköping.

pressrelease april 2018


Stockholm 2017-10-09

Två ledande lösullsinstallatörer går samman

Ägarna till Cremab Isolering AB och Feab Isolerproffs AB med dotterbolagen Feab Isolerproffs Öst AB och Feab Isolerproffs Syd AB har beslutat att slå samman verksamheterna.

Svensk byggindustri går på högvarv och efterfrågan på energieffektivisering ökar konstant, därför bedöms tidpunkten för en sammanslagning vara optimal. De två organisationerna kompletterar varandra väl och kommer tillsammans bidra till ökad kundnytta.

Sammanslagningen är starten för fortsatt tillväxt

Det är två ledande och i branschen välkända företag som nu går samman till en starkare aktör. Tillväxtambitionerna stannar dock inte här och målsättningen är att växa ytterligare både organiskt och genom kompletterande förvärv.

– Vi ser en ökad efterfrågan på våra tjänster, inte minst lösull i väggkonstruktioner. Strategin är att integrera våra verksamheter och på så sätt skapa en effektivare organisation med ännu högre leveransprecision. Sammanslagningen ger oss en unik marknadsposition att leverera med egen organisation över hela Sverige, Robin Seger, vd för Cremab Isolering AB.

Bolagen kommer under innevarande år verka vidare under sina befintliga namn och arbeta fram en varumärkesstrategi som lanseras under 2018.

– Det här är en utveckling som ger oss ett ännu mer gediget kunnande och tillgång till en bred säljorganisation. Samgåendet ger oss en unik samlad erfarenhet av effektiva och lönsamma energisparlösningar och ett produktsortiment som uppfyller alla krav och täcker alla behov av isolering, Mikael Bennarp, affärsutvecklare på FEAB Isolerproffs AB

Tillsammans kommer koncernen ha 85 erfarna medarbetare med lång branscherfarenhet och en organisation som väl täcker de tre storstadsregionerna Stockholm, Göteborg och Malmö.

Huvudkontoret för den nya koncernen hamnar i Cremabs lokaler i Täby, strax norr om Stockholm, Uppsala-depån samt Bandhagen-depån behålls för att kunna serva Stockholm/Mälardalen/Uppsala med hög leveranssäkerhet. Kontoren i Norrköping, Göteborg och Landskrona fortsätter som tidigare.

Pressrelease 2017-10-09