Tjänster


Termografering


Termografering för att upptäcka energiläckageTermografering är ett fantastiskt verktyg för att analysera klimatskalet på en fastighet och upptäcka energislöseri i byggnader. En värmekamera visar exakt var problemen finns så att  vi kan diagnostisera områden med energiförluster från en synlig värmebild.

På ett enkelt och effektivt sätt kan vi upptäcka:

  • Bristfällig isolering
  • Köldbryggor
  • Fuktskador
  • Luftläckage
  • Otäta rör
  • Defekt golvvärme

Vi på ENIVA Isolerproffs erbjuder olika tjänster inom termografering både i samband med tilläggsisolering och vid enskild inspektion. Kontakta oss så berättar vi mer om de fantastiska möjligheter som termografering erbjuder.

IR-strålningen omvandlas till en värmebild

Termografi, även kallad värmefotografering, innebär att man omvandlar ett objekts IR-strålning till en synlig värmebild. Vid termografering används en så kallad värmekamera som registrerar infrarött ljus för att ”se” och ”mäta” den infraröda strålning som ett objekt avger. Värme eller infraröd energi är ljus som inte är synligt eftersom våglängden är för lång för att upptäckas av det mänskliga ögat. Den infraröda strålningen är en del av det elektromagnetiska spektrum som vi upplever som värme. Till skillnad från vanligt ljus avger allting som är varmare än absoluta nollpunkten värme i infrarött ljus. Även mycket kalla objekt, till exempel isbitar, avger infraröd energi.

Så fungerar värmekameran

En värmekamera är ett beröringsfritt mätinstrument som registrerar IR-strålning (värmestrålning) och omvandlar informationen till en elektronisk signal som processas till en värmebild med temperaturuppgifter. Värme som registrerats av värmekameran kan bli noggrant kvantifierad vilket gör det möjligt att övervaka termisk prestanda och också identifiera och utvärdera graden av värmerelaterade problem. Metoden att med en värmekamera registrera värmestrålning och omvandla den till en värmebild med termperaturuppgifter kallas för termografi eller värmefotografering. Mer information om termografering finns att läsa på FLIR:s hemsida.

Villalivet nr 1 2024ENIVA Isolerproffs AB använder sig av de mest etablerade leverantörerna av värmekameror från Flir samt Nordtec – världsledande inom design, tillverkning och marknadsföring.

Läs mer på www.flir.com och www.nordtec.se.

I nr 1 2024 av tidningen Villalivet intervjuas vår tekniskt ansvarige Mattias Bennarp om termografering. Läs artikeln i tidningen här (sid 40-41).

Kontakta oss så berättar vi mer om våra tjänster för Termografering.

Kontakta oss
020 – 25 29 00