Isoleringsfakta


Isoleringsmaterial lösull


Vi har valt att leverera lösull av olika material och med olika egenskaper. Varje hus är unikt och det ger oss möjlighet att leverera rätt isolering på rätt plats beroende på ditt objekt. Självklart har vi valt leverantörer som uppfyller våra högt ställda krav på ekonomiska, beprövade och miljögodkända material.

Vi använder framför allt tre typer av material för lösullsisolering:

Cellulosabaserad lösull Glasull Stenull