Isoleringsfakta


Isoleringsleverantörer


iCell är ett svenskt företag som grundades 9 juni 2009. Med ett minimalt team av effektiva och duktiga medarbetare har hela projektet gått från idé till tillverkningsstart av cellulosaisolering i form av lösull på bara 3 år.
I slutet av 2013 beslutade styrelsen att expandera verksamheten med tillverkning av framtidens miljöanpassade isoleringsskivor för värme, kyla och ljud. Efter flera års hårt utvecklingsarbete och fabriksbyggande levererades den första iCell Skivan i början av september 2015. www.icell.se

 

Företaget Isocell grundades för snart 20 år sedan i syfte att sälja och marknadsföra lösullsisolering tillverkad av cellulosafibrer (tidningspapper). Med ett innovativt produktsortiment inom cellulosaisolering och lufttäta tätskiktssystem har Isocell lyckats göra sig ett namn på byggsektorn över hela Europa under de senaste åren.

Isocell har sitt huvudkontor i Neumarkt am Wallersee (Salzburg, Österrike). Därifrån styrs försäljningen över hela Europa där finns även ett modernt utbildningscentrum där Isocell utbildar och certifierar sina installatörer. Produktionen av cellulosaisolering bedrivs i 5 egna produktionsanläggningar i Tibro (Sverige, from. juli 2013), Hartberg (Österrike), Schoppen (Belgien), Montpellier (Frankrike) samr Plourin-lès-Morlaix (Frankrike). www.isocell.com

 

Warmfiber™ cellulosaisolering tillverkas i en produktionsanläggning i Borås, vilket ger goda förutsättningar till miljövänliga, snabba och korta leveranser.

Alla Warmfiber™-produkter är svenska, fosfatfria lösullsisoleringar av cellulosa, som tillverkas av ocirkulerade dagstidningar direkt från Svanen-märkta tryckerier. www.warmfiber.se

 

ISOVER är en del av den franska koncernen Saint-Gobain som designar, tillverkar och distribuerar byggmaterial för framtidens hem. Lösningar som gör livet bekvämare, mer ekonomiskt och miljömässigt hållbart. Som marknadsledare inom våra produktionsområden tar vi ansvar för att möta de globala utmaningarna inom energi, tillväxt och miljö. Med innovativa konstruktioner uppfyller vi framtidens behov redan idag och utvecklar ständigt nya lösningar; intelligent isolering, självrengörande fönster samt glas som utnyttjar solenergi är några exempel.

Det välkända varumärket Gullfiber skapades 1967 men redan 1963 inledde det Billesholmsförankrade företaget ett samarbete med världsledaren Saint-Gobain. Bolaget är idag en del av koncernen Saint-Gobain och ISOVER är det gemensamma internationella varumärket för isolerdivisionen. www.isover.se

 


Knauf Insulation är en del av Knauf Group, en familjeägd global byggmaterialkoncern med en årlig omsättning på mer än €5 miljarder. Som en av världens främsta isoleringstillverkare, verksamma i över 35 länder och har fler 30 produktionsanläggningar som tillverkar glasull, stenull, extruderad polystyren (XPS), expanderad polystyren (EPS) och extruderad polyethylen (XPE). Med fler än 5000 anställda, specialister på isoleringstillverkning, forskning och utveckling.

Knauf Insulation erbjuder i Sverige ett sortiment av glasull, stenull och extruderad polystyren (XPS) isoleringsprodukter tillsammans med design service för alla byggnadsprojekt. Med den mest avancerade patentskyddade teknologin, tillverkar vi isolering av högsta kvalitet och strävar efter att erbjuda kundservice för att kontinuerligt förbättra industristandarder. www.knaufinsulation.se

 

Rockwool koncernen är världens ledande leverantör av produkter och lösningar baserade på stenull. Koncernen är en av världens ledande isoleringstillverkare. Tillsammans med byggprodukter såsom lösullsisolering, akustikundertak och fasadskivor samt konsulttjänsten säkrar koncernen energieffektiva och brandsäkra byggnader med god akustik och behagligt inneklimat. Verksamhetsområdet utanför byggsektorn omfattar odlingssubstrat till plantskolor, specialfibrer till bromsbelägg och packningar samt system till buller- och vibrationsdämpning vid vägar och järnvägar.

Koncernen omsatte 2013 DKK 14.903 miljoner. Koncernen sysselsätter över 10 500 medarbetare och har sitt huvudkontor utanför Köpenhamn. Företaget är noterat på NASDAQ OMX Den Nordiska Börsen Köpenhamn. www.rockwool.se

 

Övriga leverantörer och material

Vid klimatskärmsentreprenader arbetar vi i väggar, golv och andra slutna utrymmen, alltid med typgodkända material från marknadsledande, erfarna och utvecklingsinriktade leverantörer.