Tjänster


Tätskikt


Då marknaden ställer högre och högre krav på tätheten i byggnader är det ett naturligt val att vi som installatör av isolering även hjälper till med lufttätheten i de olika konstruktionsdelar såsom väggar och tak.

Vi både monterar ångbromsen/vindduken/plasten samt säkerställer tätheten med hjälp av skarvtape/stosar för genomföringar. Då vi utför entreprenaderna med egen personal samt egna produkter kan ni som kund vara säker på att resultatet är perfekt.

Att säkerställa lufttätheten ger flera fördelar t ex:

  • Spar energi (dragit försämrar isoleringens prestanda)
  • Bättre luftkvalitet (luftläckage försämrar ventilationssystemets funktion)
  • Fuktsäkrare (Risken för konvektion minskar kraftigt)
  • Ökad ljudisolering (ljud letar sig genom minsta otäthet).

Efter avslutad entreprenad kan vi självklart provtrycka huset också för att kunna kvalitetssäkra arbetet och ni som beställare ska få underlag för kvalitén ni efterlämnar er!

Kontakta oss för mer information och beställning!
020 – 25 29 00