Isoleringsfakta


Tillbehör


Vi tillhandahåller också tillbehör till våra tätskikt så som tejper och tätningsmassor.

 

 

AIRSTOP Flex Tape

Flexibel tejp för tätning och skarvning av ångbromsar, både inomhus och utomhus..

Isocell AIRSTOP Flex Tape

Flexibel tejp för tätning och skarvning av ångbromsar, både inomhus och utomhus. Mycket bra åldersbeständighet som passar med de flesta materal. AIRSTOP Flex Tape är genomskinlig och går att putsa eller måla på. För att garantera vindtäthet i en konstruktion behövs lämpliga dukar eller skivor som erbjuder en permanent tätning i skarvar och penetratonspunker. AIRSTOP Flex Tape är något exbanderbar och dragtålig. Limmet är rikligt applicerat och fäster på en stor mängd material, men vissa glatta material som t.ex. masonit kan ibland behöva skrykas med en grundfärg.

 • Skarvning och tätning av ångbromsar och lufftäta dukar, mm.
 • Kan användas för lufttätning mellan olika material, t.ex. trä, träfiberskivor, metal.
 • Fungerar utomhus
 • Det rena acrylatlimmet som används innehåller inga tillsatser som kan göra att tejpen eller duken kan bli spröd, och AIRSTOP Flex Tape blir därmed mycket åldersbeständig.

Arbetsanvisning:
Temperaturen vid installation får inte understiga 5°c. Materialet som AIRSTOP Flex Tape fästs på måste vara torrt och fritt från fett. Ju mer tryck som läggs på AIRSTOP Flex Tape, desto bättre.Tejpen ska användas för tätning, inte för att hålla någonting på plats. Se även arbetsanvisning till duken som används, t.ex. Isocell AIRSTOP.

 

AIRSTOP Window Tape

Tejp för lufttätning vid fönster eller hörn.

Isocell AIRSTOP Window Tape

Det rena acrylatlimmet som används innehåller inga tillsatser som kan göra tejpen spröd med åren, vilket ger den mycket bra åldersbeständighet.

Arbetsanvisning:
AIRSTOP Window Tape skärs till önskad längd, och viks sedan längsmed som ett L. Avlägsna sedan första remsan som skyddar klistret och montera första halvan av tejpen. Sedan tas nästa remsa bort och resten av tejpen monteras. Materialet måste ha en jämn yta, vara torrt och fritt från damm och fett. Ju mer tryck som läggs på tejpen, desto bättre fäster den. AIRSTOP Window Tape används endast som lufttätning, och får inte användas för att hålla material på plats.

 

AIRSTOP Butyl Strech Flex

En flexibel tejp av butyl för tätning av genomföringar i vindskydd, underlagstak samt OSB.

Isocell AIRSTOP Butyl Strech Flex

AIRSTOP Butyl Stretch Flex är avsedd att täta genomföringar i vindskydd, ångbroms, underlagstak samt OSB. Tack vare sin stora flexibilitet kan denna tejp enkelt tejpas runt öppningar och genomföringar som behöver tätas. Tejpens extremt goda vidhäftningsförmåga tillåter tejpning på en mängd olika ytor mestadels utan primer.

Arbetsanvisning:
Materialen som Butyl Stretch Flex ska fästas på behöver vara torra och fria från fett. Ju mer tryck som används, desto bättre fäster den. Produkten får inte användas för att hålla material på plats, utan är endast avsedd för lufttätning.

 

OMEGA Quilli

Används som tätning vid installation av t.ex. takunderlagsdukar.

Isocell OMEGA Quilli

OMEGA Quilli används som tätning vid installation av t.ex. takunderlagsdukar. Produkten används för att säkerställa regn och vindtäthet vid sammanfogningar, överlappningar och vid tätning av håltagningar för t.ex. reglar, gavlar, skorstenar mm. OMEGA Quilli lämpar sig även för sammanfogningar av träfiberskivor.

 • Under härdningsprocessen bildas ett fint skum som skyddar vatten från att tränga in under slagregn, vid tätning av infästningar med t.ex. häftklammer eller pappspik.
 • Limmet tränger ner i fleecematerial för bästa tätning.
 • Utmärkt väder och vindtålighet.
 • Funderar med många olika material.
 • Droppar ej (tixotrop).
 • Innehåller inga lösningsmedel som kan vara skadliga för takduken.
 • Slitstarka och elsastiska sammanfogningar

Arbetsanvisning:
Materialet som ska limmas behöver vara fritt från damm och fett. OMEGA Quilli appliceras på det ena av materialen som ska sammanfogas, t.ex. OMEGA Mono 200 SK Duo, eller direkt mot underlaget. Fixering sker genom lätt tryck. Fukt främjar härdning, men tänk på att inte utsätta limmet för påfrästningar innan det har torkat ordentligt. OMEGA Quilli är till för tätning, inte för att hålla material på plats.