Isoleringsfakta


Träfiberisolering


TräfiberisoleringNär man tillverkar träfiber är råvaran som namnet säger från skog. Vanligtvis tar man råvaran från ett tidigt skede vid massatillverkning. Den träfiberisolering vi använder är tillverkad av miljöcertifierad granflis från Norges skogar. Ett förnybart råmaterial som lagrar kol under hela produktens livstid. Allt virke som används är från PEFC™-certifierat norsk skogsbruk.

Träfiber har hygroskopiska egenskaper och lösull av träfiber är dimensions- och formstabil, vilket förhindrar att isoleringen sjunker. Träfiberisolering har hög densitet, och har därför goda ljuddämpande egenskaper.

Isoleringen finns både som skivor och lösull. Träfiberisolering håller värmen bra på vintern och bidrar till svalare hus på sommaren. Den är behaglig att arbeta med då hud och svalg inte irriteras.

Mer information finns samlat under produktfakta isoleringsmaterial.