Om oss


Vår gröna linje


Vi jobbar kontinuerligt med vårt egna miljöavtryck

Färdplan för fossilfri bygg- och anläggningssektorUtöver de direkta positiva effekter som kommer från vår kärnverksamhet, energieffektivisering, arbetar vi även kontinuerligt med att reducera vårt eget klimatavtryck.

2017 antog Sverige ett klimatpolitiskt ramverk med en klimatlag och klimatmål. Det långsiktiga målet innebär att Sverige inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser år 2045. I dag står bygg- och anläggningssektorn för en femtedel av Sveriges klimatpåverkan.

Det är viktigt att vi alla är med och tar ansvar för klimatpåverkan. Bygg- och anläggningssektorn har tagit fram en färdplan och man ska till 2022 ha kartlagt sina egna utsläpp och satt klimatmål, 2030 ska utsläppen av växthusgaser ha halverats för att sedan 2045 nå nollutsläpp.

ENIVA stöder denna färdplan och har skapat en egen grön linje som styr all vår verksamhet.

Uppsatta miljömål för Enivabolagen

I enlighet med vår gröna linje har vi satt upp ett antal miljömål för Enivabolagen.

Energi och emissioner

Vi hyr idag våra lokaler på samtliga våra orter. Dessa består av kontor samt lageryta. Vi har bearbetat våra hyresvärdar att installera solfångare på taken till lokalerna. Detta är nu genomfört på vår Stockholmslokal. Övriga lokaler återstår.

Målsättning:
Att 2023 i Stockholm fortsätta vara självförsörjande med solel till ca 50%.

Transporter

Vår nya bilpolicy infördes feb 2021 och innebär att alla tjänstebilar i företaget skall vara antingen hybrider eller rena elbilar. 

Detta medförde under 2022 en reduktion av fossila drivmedel med 83%!

Laddboxar är på plats eller är på väg vid samtliga våra kontor.

För våra isoleringsteam gäller lastbilar för transport av maskin och lösull, fordonen har idag en lastkapacitet av minst 16 ton samt en räckvidd av på ca 200 mil. Det innebär att endast dieseldrivna fordon idag kan komma i fråga. 

Målsättning tjänstebilar: 
Att under 2023 fortsätta att reducera vår komsumption av fossila bränslen.

Målsättning isoleringsteam:
Att senast 2025 ha endast Euro 6 bilar i drift i samtliga våra regioner.
Att bevaka utvecklingen/tillgången/kostnaden för HVO driv­medel och med ambitionen att övergå till detta senast under 2025.

Materialanvändning och avfall

Vi använder idag i huvudsak material från svenska leverantörer. Huvudleverantörer är Isover samt Isocell med tillverk-ning i Billesholm samt Tibro. Stenullen (ca 5%) samt viss del av glasullen kommer från leverantör utanför Sverige, idag finns ingen svensk stenullsleverantör tillgänglig för oss.

Konstruktionsvirke köps från svenska byggmaterialleverantörer. Allt detta för att minimera transportvolymen.

Våra huvudleverantörer Isover samt Isocell använder >70% respektive 100% återvunnen huvudråvara i sina produkter. De använder även en stor andel grön energi i sin produktion. De flesta produkterna är miljödeklarerade genom en EPD som är en dokumentation över byggnadsmaterialets miljöpåverkan genom hela livscykeln.  

Det förpackningsmaterial som används, i form av lastpallar och emballageplast återvinner vi helt och hållet tillsammans med valda partners.

Målsättning material:
Att sträva efter 100% lokaltillverkade produkter med hög andel återvunna beståndsdelar till våra lösullsentreprenader.

Målsättning emballage:
Att även i fortsättningen ha 100% återvinning av träpallar och emba­llageplast

Miljömål Enivabolagen 2023-01-24Ingen av oss kan själv lösa de klimatutmaningar vi alla står inför, men alla kan vi göra något. Genom att välja ett samarbete med ENIVA blir du en del av lösningen!

Du kan ladda ned våra miljömål som pdf här..

 

Kontakta oss
020 – 25 29 00