Tjänster


Fuktskador inom klimatskalet


Förbesiktning av fastighetenVi gör alltid en förbesiktning av fastigheten innan vi börjar med isoleringsarbetet. Då går vi bland annat igenom behovet av ventilation, material, och möjligheten till energibesparing.

Vid isolering är det viktigt att inte varm och fuktig inomhusluft kan komma in och kondensera i kalla delar av vind- och väggkonstruktionen. Risken för det är störst högst upp i en byggnad där det normalt råder övertryck.

Som behörig lösullsinstallatör ser vi alltid till att du vid behov har en korrekt monterad fuktspärr och takfotsluftning i enlighet med tillverkarens rekommendationer.

Isoleringen ”sprutas” sedan på plats direkt ifrån lastbilen och in i byggnaden via en sluten slang.Hur skapas en fuktsäker tilläggsisolering?

All isolering kommer direkt från våra isolerleverantörers fabriker och lagras inomhus i våra lagerbyggnader för att sedan lastas in i våralastbilar. Isoleringen ”sprutas” sedan på plats direkt ifrån lastbilen och in i byggnaden via en sluten slang. Det finns ingen risk för att isoleringen utsätts för någon fuktpåverkan under hantering av isolering från fabrik till färdig isolerad fastighet. Vår isoleringsentreprenad sker alltid under en fuktsäker process.

Boka ett isolerproffsOkulärbesiktning vid isoleringstillfället utföres dessutom alltid av behörig/certifierad personal innan isolering sprutas på plats. Visar det sig att det finns en fuktproblematik vid isoleringstillfället (kan vara eventuella läckage eller dylikt som påverkar) så avbryts arbetet innan isolering läggs på plats. Vi meddelar kund omgående om eventuella åtgärdsförslag som krävs för att säkerställa isoleringens och fastighetens framtida välbefinnande.

Denna kontroll ingår alltid enligt certifieringssystemet Behörig Lösull, det är också därför det är av yttersta vikt att den entreprenör man anlitar är certifierad enligt Behörig Lösull.

Kontakta oss
020 – 25 29 00