Om oss


Behörig lösull


Behörig lösullENIVA Isolerproffs är certifierad och kvalitetskontrollerad lösullsinstallatör enligt systemet – ”Behörig Lösull”.

Det är framtaget av Lösullsentreprenörerna inom Sveriges Byggindustrier, en branschförening som samlar installatörer och leverantörer och verkar för att utveckla och främja isoleringsarbeten med lösull. Systemet med Behörig Lösull innebär att installatörerna följer gällande regler för lösfyllnadsisolering och kvalitetssäkring.

Installatörerna har genomgått en utbildning med prov, samt praktisk och teoretisk utbildning från den eller de leverantörer vars material man använder sig av. Utbildningen omfattar såväl företagsledning som den personal som utför arbetet. Installatören erhåller därefter certifieringen ”Behörig Lösull”. Utfört arbete kontrolleras genom stickprovskontroll av en tredje part (SP).

Syftet med Behörig Lösull är att du som kund ska kunna känna trygghet och förtroende för det arbete som utförs när du väljer en behörig lösullsinstallatör.

Här kan du läsa mer om Lösullsentreprenörerna och Behörig lösull

Kontakta oss
020 – 25 29 00