Isoleringsfakta


Hunton Nativo® Träfiberisolering


Hunton Nativo® Träfiberisolering är tillverkad av miljöcertifierad granflis från Norges skogar. Isoleringen finns både som skivor och lösull. Träfiberisolering håller värmen bra på vintern och bidrar till svalare hus på sommaren. Hantverkare upplever att isoleringen är behaglig att arbeta med då hud och svalg inte irriteras.

Extra bra ljuddämpande egenskaper

Nativo® Träfiberisolering har en hög densitet (egenvikt) vilket resulterar i särsklilt goda ljuddämpande egenskaper. Tester utförda av SINTEF Byggforsk bekräftar att Nativo® Träfiberisolering hjälper till att dämpa ljudet långt över vad som är kravet i TEK17.

Träfiberisolering är ett bra val:

  • För småhus, radhus och flerfamiljshus upp till tre våningar
  • När det finns krav och önskemål om bra ljudisolering
  • När kunderna önskar produkter med låg klimatpåverkan
  • För stugor med växlande innetemperatur
  • När kunden vill ha en konstruktion som kan ”andas”, utan tät plast i väggar och tak

Träfiber är extra bra för ljuddämpning
Nativo Träfiberisolering har en hög densitet (specifik vikt) vilket påverkar ljudegenskaperna i konstruktionen positivt. På uppdrag av Hunton har SINTEF testat olika konstruktioner med Nativo Träfiberisolering i sina laboratorier. Testresultaten av ljudväggar mellan bostäder visar att lösningen uppnår 64 dB. Därmed uppfylls standardens krav med mycket god marginal. Genom att använda Nativo träfiberisolering blir denna lösning mer än 16 % bättre än kravet i NS 8175:2012. Detta gäller både Nativo lösull och Nativo skivor. Du kan läsa mer om resultatet här.

Lagrar kol genom hela materialets livstid
Trä lagrar kol, och träfiberisolering fortsätter att lagra kol under hela sin livstid. All träflis vi använder kommer från ett miljöcertifierat norsk skogsbruk, där skogen drivs i enlighet med PEFC™s regler.

Hunton Nativo träfiberisoleringHygroskopiska egenskaper
Nativo Träfiberisolering har hygroskopiska egenskaper, vilket betyder att den absorberar och avger fukt i takt med luftens relativa fuktighet.

Brandmotstånd
Hunton Nativo® Träfiberisolering tillfredsställer Euroklass E, och är impregnerad med ett brandhämmande medel.

Produktcertifikat från SINTEF
Hunton Nativo® Träfiberisolering Lösull har produktcertifikat från SINTEF Certification som ger en ökad trygghet och vetskap om att isoleringen håller de krav som ställs. SINTEF Certification produktcertifikat för Hunton Nativo Träfiberisolering Lösull.

Kontakta oss för mer information, priser och bästa lösningen för dina behov av isolering.

Kontakta oss
020 – 25 29 00