Isoleringsfakta


Så mycket kan du spara på att tilläggsisolera vinden


Tilläggsisolering med lösull på vinden i fastigheten är det billigaste sättet att minska energianvändningen samtidigt som det är er bästa investering för framtiden. Man kan dela upp tilläggsisoleringens positiva effekter i tre områden:

  • Investeringen betalar tillbaka sig direkt i form av sänkta uppvärmningskostnader.
  • Den ger ökad komfort under årets mest intensiva perioder, svalt på sommaren och behagligt varmt på vintern.
  • Tilläggsisoleringen är positiv för miljön och med minskad energianvändning bidrar ni varje dag till miljön på ett enkelt och effektivt sätt.

Genom att hålla värmen inomhus genom en bra vindsisolering får ni ett behagligt lägenhetsklimat samtidigt som det är den bästa energisparinvesteringen.

Dessutom är det jätteenkelt. Vi blåser upp lösull på vinden, snabbt och bekymmersfritt. Ni slipper nedsmutsning, spill, buller, ingrepp i huset och åverkan runt fastigheten.

Beräkningsexempel

Kostnaden för arbetet återbetalar sig på väldigt kort tid, 3-5 år. Som exempel kan vi ta en bostadsrättsförening i Stockholm som har en vind på 1200 m². Med en tilläggsisolering av 400 mm lösull på befintlig konstruktion och ett värmepris på 1 kr/kwh så kan de spara ca 45 000 kr/år i minskade uppvärmningskostnader.

För en villa i Stockholm/Mälardalen med en vind på 100 m² och en befintlig konstruktion bestående av 15 cm spån på råspont, ett värmebehov på 21 °C och ett värmepris på 1 kr/kwh så blir besparingen ca 5 942 kr/år.

De här uträkningarna är bara uppskattade exempel, varje objekt är unikt. Bästa sättet att få reda på exakt vad det kostar och hur mycket ni sparar in i form av sänkta uppvärmningskostnader är att ta kontakt med behörig och erfaren lösullsentreprenör för arbetet.

Forskningsstudier

Inom ramen för E2B2 som är det största forskningsprogrammet hittills inom området energieffektivt byggande och boende har man gjort en studie (2018-2021) av effekterna med vindsisolering i flerbostadshus.

I projektet har man genomgående studerat vad tilläggsisoleringen lett till gällande energieffektivisering, inomhusklimat, fuktproblematiken samt hur de boende upplever sitt inomhusklimat.

Studien visar att tilläggsisoleringen kan ge en påtaglig besparing av såväl energi som effekt för uppvärmning. De boende är nöjda med inneklimatet och har inte heller störts av arbetet med att isolera vinden.

Läs mer om studien och hämta slutrapport och en handledning för beställare och förvaltare på E2B2 hemsida – https://e2b2.se/forskningsprojekt-i-e2b2/klimatskal/studie-av-vindsisolering-i-flerbostadshus/

Hur mycket sparar du?

Här får du en snabb uppfattning om hur mycket du kan spara genom att tilläggsisolera vinden om du fyller i din vindsyta i formuläret här nedan. Varje objekt är unikt så det bästa sättet att få reda på exakt vad det kostar och hur mycket ni sparar in i form av sänkta uppvärmningskostnader är att ta kontakt med våra isoleringsproffs. Vi  kommer ut på plats och gör en isoleringsbesiktning och besparingskalkyl helt gratis. Vi tar sedan hand om hela entreprenaden med behörig och utbildad personal.

Hur mycket sparar du på att tilläggsisolera vinden?


Vid tilläggsisolering kompletterar vi den befintliga isoleringen på vinden med lämplig lösull. Det är är den åtgärd som kortsiktigt ger den snabbaste energibesparingen. Fyll i formuläret och få ett prisexempel direkt!