Tjänster


SprayTec för krävande isolering av bland annat innertak och trånga utrymmen


SprayTec för isolering av tak i krävande miljöerVi kan nu i samarbete med företaget Ovacon erbjuda isolering med produkten SprayTec som är en teknik för att spruta lösullsfibern direkt på underlaget.

Tekniken är godkänd av Byggvarubedömningen och finns med i SundaHus Miljödata. Materialet består av rena fibrer från glas- eller stenull samt vattenbaserat bindemedel, inget annat. Det innebär mindre materialåtgång, spill, avfall och transporter än traditionella metoder.

SprayTec isolering används för akustisk, brand-, kyl- och värmeisolering samt kondenskontroll. Materialet fäster direkt på alla vanliga byggmaterial, utan mekaniska fästpunkter.

Tekniken passar utmärkt i projekt för isolering av tak i garage, restauranger, skolor, teknisk isolering, kontor, arenor, industri, flygplatser, fartyg mm. Isolering med SprayTec rekommenderas särskilt i trånga utrymmen, på svåra material och svårjobbade ytor där SprayTec isolerar tätt utan glipor och skarvar – även i hörn, runt rör och armaturer.

Please
accept marketing-cookies
to watch this video.

SprayTec logoSå går det till att isolera med SprayTec?

För att få riktigt bra vidhäftning sprutar vi först den yta som ska isoleras med ett tunt lager LPA, en komponent i vårt eget vattenbaserade bindemedel.

Sedan sprutar vi på ett eller flera lager med lösullsfiber tillsammans med bindemedel. Fibrerna täcks av bindemedel vid munstycket och fäster direkt vid underlaget. Vi använder fiber av glasull eller stenull vid isoleringen.

Med en paddbräda så bearbetar vi ytan till rätt tjocklek, densitet och ytklass och sedan kontrollmäter vi med linjelaser.

Slutligen härdar vi den färdiga ytan med LPA. KMA-pärm överlämnas till kunden med dokumentation av hela processen.

Därför ska du välja att isolera med SprayTec

Bättre isolering

 • Tät och homogen
 • Inga glipor eller skarvar
 • Ingen risk för rost eller röta på grund av luftfickor

Bättre ekonomi

 • Snabbare genomförande
 • Mindre spill
 • Bättre isolering = högre energieffektivitet

Bättre för miljön

 • Innehåller inga skadliga ämnen
 • Mindre spill och mindre avfall
 • OK av Byggvarubedömningen
Konventionell isolering
SprayTec isolering

SprayTec ger dig 4 typer av isolering i samma skikt. Helt utan skarvar.

Termisk isolering

 • Termisk konduktivitet glasull: 0,032 W/mk
 • Termisk konduktivitet stenull: 0,038 W/mk

Kondenskontroll

 • Kan absorbera upp till 360 g/m2 per dygn och torka ut med 760 g/m2 per dygn.

Brandisolering

 • SprayTec med stenull tål 1125° C.
 • R90-klassad för bärande stålkonstruktioner.

Ljudisolering

 • Ljudklass A med 40 mm stenull eller 50 mm glasull.

Vårt arbete med SprayTec sker i samarbete med företaget Ovacon.