Om oss


Referenser


Vi är störst i Sverige på tilläggsisolering!

Om man räknar om all den isolering vi använder årligen till hur många villor med 100 m² vindsyta som vi skulle kunna tilläggsisolera med 30 cm cellulosaisolering räcker det till över 3 700 villor per år. Det blir 15 villor per arbetsdag, 75 villor per vecka och 300 villor per månad. Kort och gott är vi ett av Sveriges största lösullsentreprenadföretag och Sveriges i särklass största som bara arbetar med cellulosaisolering!

Vi har isolerat vindar över hela Sverige. Kontakta oss för att få en referens med en liknade villa, fastighet eller byggprojekt som ditt eget i just den klimatzon du bor i.

Referenser Villaägare
Referenser Bostadsrättsföreningar
Referenser Fastighetsägare
Referenser Byggindustrin