Kontakt


Region Öst


Produktion/avrop i region Öst.

Kontoret hanterar både försäljning och produktion i regionen.

Emanuel Ivarsson

Emanuel Ivarsson

Regionchef Öst/Nordväst
Box 735, 601 16 Norrköping
Besöksadress: 
Kabelvägen 17, 602 10 Norrköping

Mobil: 076-338 74 39
Tel vx: 020–25 29 00

emanuel.ivarsson@isolerproffs.se

Erika Ehreneng

Produktionsledare

Mobil: 010-188 21 60
Tel vx: 020–25 29 00

erika.ehreneng@isolerproffs.se

Christoffer Ivarsson

Christoffer Ivarsson

Säljare

Mobil: 073-505 79 90
Tel vx: 020–25 29 00

christoffer.ivarsson@isolerproffs.se

Marcus Johansson

Marcus Johansson

Säljare

Mobil: 070-145 55 88
Tel vx: 020–25 29 00

marcus.johansson@isolerproffs.se