Stockholm / Mälardalen / Uppsala


Produktion / avrop i region Stockholm / Mälardalen / Uppsala.

Avrop av beställda isoleringsentreprenader sker till:
produktion@isolerproffs.se
08-410 351 29

Frågor om pågående isoleringsentreprenader sker till arbetsledningen på:
produktion@isolerproffs.se
08-410 351 30

Robin Seger

Tf Produktionschef

Tel vx: 020 – 25 29 00
Direkt: 08-410 351 29

produktion@isolerproffs.se

Daniel Runge

Planering

Tel vx: 020 – 25 29 00
Mobil: 072-300 85 86

daniel.runge@isolerproffs.se

Håkan Norén

Kvalitet/Utbildning

Tel vx: 020 – 25 29 00
Mobil: 070-720 27 85

hakan.noren@isolerproffs.se

Jimmy Decker

Lageransvarig Stockholm

Tel vx: 020 – 25 29 00
Mobil: 076-287 31 48

jimmy.decker@isolerproffs.se