Isoleringsfakta


Isocell Cellulosaisolering


Isocell är en organisk isolering som tillverkas av cellulosafibrer, framställda av tidningar i en optimerad återvinningsprocess. Det grundläggande material som används vid tillverkning av Isocell är trä, med utmärkta naturliga fördelar som har varit kända och använts i tusentals år.

Tidningarna, som levereras försorterade, förvandlas till grova fibrer, blandas med bor och mals i en kvarn. Boret skyddar från ohyra samt mögel och gör den resistent mot röta. Allt sker i en kall process vilket kräver minimalt med energi.

Isocell cellulosalösull har ett lågt lambdavärde på 0,037-0,039 W/mK. Cellulosans långa fibrer och den höga densiteten minskar konvektionen (luftrörelser) i materialet. Resultatet blir fina isoleringsvärden. Lägger vi även till att det inte förekommer var sig skarvar eller glipor när man isolerar med lösull är det ganska enkelt att räkna ut att cellulosalösull är ett oöverträffat isoleringsmaterial när det gäller att hålla nere energiförbrukningen. Isocell är en mjuk och varm fiber som ej skapar hudirritation vid beröring.

Isocell cellulosalösullIsocell cellulosaisolering har den högsta brandklassen för organiska isoleringsmaterial, Euroklass B-s2,d0 och kan med fördel användas både i en- och flerfamiljsbostäder med höga krav på brandsäkerhet. Brandförloppet hindras genom att materialet kolas och även släpper bunden fukt vilket hämmar brandförloppet. Det är bara det yttre lagret som förkolnar vid brand, liknade förlopp som när trä brinner.

Installationen sker av våra egna licensierade Isocell specialister som blåser in isoleringen i de olika delarna av konstruktionen med särskilda isolermaskiner. Isocell har samtliga typgodkännanden som krävs för användning på den svenska marknaden.

Vi får leveranser från Isocells fabrik i Tibro.

Kontakta oss för mer information, priser och bästa lösningen för dina behov av isolering.

Ladda ner filer


Här kan du ladda ner dokument och filer.