Isoleringsfakta


Tätskikt


Vi har sedan starten arbetat med att lyfta fram fördelarna med att bygga diffusionsöppet. De flesta fuktskador som uppstår i en konstruktion beror på konvektion (oönskade luftrörelser) med varm, fuktig inomhusluft som letat sig in i konstruktionen på grund av brister i lufttätheten. Denna varma luft kondenserar sedan inne i konstruktionen och fukt bildas.

De vanligaste skadorna finner man i hus byggda på 60 och 70 talet då man började använda plastfolie som invändig lufttätning i byggnader. Bristande lufttäthet leder med plastfolien till att mängder av varm, fuktig luft kan leta sig in i konstruktionen och väl där har den svårt torka ut på grund av att plastfolien är så tät på insidan. Med en ångbroms kan givetvis samma mängder fuktig luft leta sig in om man har varit slarvig vid monteringen men ångbromsen tillåter konstruktionen att torka ut på hela ytan vilket gör den till mer förlåtande än plastfolien. Lufttäthet är önskvärt medan diffusionstäthet i de flesta konstruktioner inte fyller någon funktion mer än att den gör konstruktionen mer sårbar mot fukt och mögelangrepp.

En konstruktion kan aldrig bli för lufttät men den kan definitivt bli för diffusionstät.

Lär dig mer om tätskikt vid isolering

Isolerskolan med allt du behöver veta om takdukar, vinddukar, ångspärrar och ångbromsar samt tejper. Vår tekniskt ansvarigen Mattias Bennarp guidar dig bland olika produkter och vad du skall tänka på när det gäller tätskikt vid isolering.

Vi lagerför ett antal produkter för dig som vill göra jobbet själv som konsument eller proffs. Kontakta oss på 020-25 29 00 eller se mer information här:
Lagerprodukter konsument
Lagerprodukter proffs