Tjänster


Sanering och utsugning


Att förflytta fasta eller flytande material genom utsugning med vacuumpumpar är en elegant och effektiv lösning på ett många gånger besvärligt problem.

Vi använder i först hand vacuumsugningsmetoden för att avlägsna skadat eller fuktigt isoleringsmaterial, sand, slaggsten, kolstybb eller annan fyllning från vindar, golv och övriga konstruktioner. Vi har även utrustning för att återanvända äldre, hoptryck isolering av typen mineralull eller lösull.  Att få bort gammalt material, byggrester och skräp är en förutsättning för ett bra isoleringsresultat.

Säkrare arbetsplats

Vi kommer åt material på platser som annars är mycket arbetskrävande, besvärliga och ofta dyrbara att nå. Vi kan arbeta på avstånd upp till ca 100 meter från materialplatsen. Och vi gör det utan ingrepp i byggnader, utan omfattande transporter eller körskador och med minimal störning av andra pågående arbeten eller boende i närheten.

Färre mantimmar – bättre ekonomi

Att byta ut sand i bjälklag vid om- eller tillbyggnad av fastigheten är ofta slitsamt, arbetskrävande och därmed dyrt. Alternativet till dyra mantimmar heter vacuumsugning. Jobbet går snabbt, effektivt och är därför den mest ekonomiska lösningen.

Slagg och spån väger inte mycket men är ofta krångligt och tidsödande att komma åt. Dessutom är det ofta besvärligt att få ner materialet från vindar i flervåningshus, industribyggnader och offentliga byggnader som skolor och sjukhus. Med vacuumsugning räcker en liten öppning för slangen för att hela rensningen skall kunna genomföras.

Miljön – en av vinnarna

Vår maskinpark är specialutvecklad för att vara så miljömässigt och ekonomiskt effektiv som möjligt. Varje del i systemet är konstruerad för att helheten skall bli optimal. Det handlar till exempel om effektiv materialkomprimering och specialbyggda containrar (utrustade med effektiva dammfilter) som medger snabb lastväxling och minimala transporter.

Återanvändning

Isoleringsmaterial kan vi ofta återanvända. Mineralullen rivs och komprimeras i säckar för att sedan återanvändas som lösull. Lösullsisolering som skall flyttas på grund av exempelvis nya installationer sugs ut och ner till en säckkomprimator för att emballeras och återanvändas. Resultatet blir ett fullt användbart isoleringsmaterial med näst intill identiska isoleringsegenskaper jämfört med nytt material. Klart att blåsa tillbaka upp på vinden.

Viktigt miljöarbete

Allt vårt arbete utgår från en noga genomtänkt och konsekvent miljöpolicy. För att fulfölja den har vi bland annat:

  • Välutbildade och certifierade medarbetare.
  • Effektivt maskinutnyttjande och modern utrustning.
  • Teknik och logistik för färre transporter.
  • Rutiner för återanvändning av material som sand grus och sten.
  • Utnyttjande av brännbart material för fjärrvärme.
  • Säker hantering och miljömässigt korrekt omhändertagande av restprodukter och miljöfarligt material som asbest, oljor, förorenad vätska med mera.

Vi har genomfört mängder av enskilda projekt och entreprenader och uppdragen fortsätter att strömma in. Pålitlighet, effektivitet och förmåga till problemlösning är några av anledningarna.

Kontakta oss
020 – 25 29 00