Tjänster


Tilläggsisolering av vind


Tilläggsisolering av vindenTilläggsisolering av vinden är den logiska inledningen till energisparande åtgärder i fastigheten. Den är enkel att genomföra och stör inte boendet, kräver inget ingrepp i fastigheten eller orsakar skador på vägar och trädgårdar.

På köpet får du ett trivsammare inomhusklimat vinter som sommar. En påtaglig men ofta bortglömd fördel med effektiv isolering av vinden är att den också håller ute oönskad uppvärmning av fastigheten och boendet under soliga sommardagar.

Att satsa på minskad energiförbrukning, få mycket lägre uppvärmningskostnader och på köpet en bättre boendemiljö – det är att vara klimatsmart. Läs även vad som gäller med ROT-avdrag för arbetskostnaden när du tilläggsisolerar.

Boka ett gratis hembesök så gör vi en isoleringsbesiktning och besparingskalkyl.

Tilläggsisolering av vind genomförs i olika moment:

  • Kontroll av befintlig isolering.
  • Torr och oskadad isolering med exempelvis spån eller mineralull kan ligga kvar.  Skadad, fuktig, möglig eller förorenad isolering tas bort. Vi använder  oss av vacuumsugning som är ett mycket snabbt och hygieniskt sätt att hantera gammal isolering.
  • I vissa fall kan gammal mineralull bearbetas och återanvändas. Återanvänd mineralull finns som alternativ till ny isolering.
  • Bygge av gångbryggor samt sarg kring vindsluckan.
  • Åtgärder för att säkerställa korrekt ventilation av vinden. Den sker vanligen via takfoten genom användning av en specialskiva –  Komplätt – som skapar en ca 25 mm djup luftspalt mellan tak och isolering.
  • Sprutning av lösull till önskad tjocklek, vanligen 40 – 60 cm totalisolering.

I samband med isolering av vinden kan vi erbjuda offert på snickeriarbeten som kan vara nödvändiga, t.ex. landgångar, vindavledare, sargar m.m. Vi har en egen verkstad och erfarna snickare som utför arbetet.

Kontakta oss
020 – 25 29 00