Tjänster


Golv


Vid nybyggnation är isolering med lösull ett självklart alternativ. Snabbt, effektivt, ekonomiskt och miljövänligt. När befintliga golv mellan olika våningsplan skall tilläggsisoleras handlar det oftast om att byta ut gammal isolering, som spån, slagg, sand och annat, mot modern, effektiv och miljövänlig isolering.

Då suger vi först ut och transporterar bort gammalt material. Vi ser till att bjälklaget är friskt, torrt och tätt. Därefter sprutar vi in isoleringsmaterialet i varje skrymsle i konstruktionen för att få bästa möjliga isolering.

Lösullsisolera golv mot torpargrund eller plintgrund

Golv mot torpargrund är ofta utsatta för stor belastning av fukt, temperaturväxlingar och andra påfrestningar. Ett välisolerat golv betyder mycket för ett hälsosamt och ekonomiskt boende.

I många äldre fastigheter är golvet isolerat med material som har dåliga isoleringsegenskaper, har skadats av fukt och mögel eller bara sjunkit ihop med försämrade isoleringsegenskaper som följd.

Lösningen är ofta att suga ut det dåliga materialet, se till att fuktspärrar och annan tätning är rätt utförd och sedan blåsa in ny effektiv lösullsisolering. Naturligtvis finns möjligheten att förbättra isoleringen genom att fördjupa golvbjälklaget för att skapa utrymme för ett tjockare lager isoleringsmaterial.

Förutsatt att utrymmet mellan mark och golvbjälklag är tillräckligt kan hela arbetet utföras utan ingrepp i fastigheten inomhusdel.

Kontakta oss
020 – 25 29 00