Isoleringsfakta


Glasull – tomflaskor på vinden


Isoleringsmaterial glasullGlasullen framställs av återvunnet glas. Det ger en ren, säker, typgodkänd och mycket miljövänlig isolering. Dessutom är den helt okänslig för fukt och mögelangrepp.

Eftersom materialet till ca 80 % består av returglas som omvandlats till glasull har det god motståndskraft mot brand. Det kan användas i direkt anslutning till skorsten och rökkanaler och är dessutom typgodkänt som brandisolering av till exempel ventilationskanaler och andra installationer på vinden.

Mer information finns samlat under produktfakta isoleringsmaterial.