Isoleringsfakta


Takdukar


Vi tillhandahåller även diffusionsöppna underlagstakdukar med dubbla klisterkanter av rent acrylat. Kan användas som ett lätt underlagstak direkt ovan isoleringen eller som underlagstakduk ovan råspont.

 

OMEGA Mono 200 Sk Duo

Extremt diffusionsöppen underlagstakduk med dubbla klisterkanter av rent acrylat.

Isocell OMEGA Mono 200 Sk Duo Underlagstakduk

Extremt diffusionsöppen underlagstakduk med dubbla klisterkanter av rent acrylat. Kan användas som ett lätt underlagstak direkt ovan isoleringen eller som underlagstakduk ovan råspont. Kraftig fleece i 3 lager med halk och genomtrampningsskydd.

Egenskaper:

 • För ventilerade och oventilerade tak
 • Regn & Vindtät
 • UV-resistent max. 4 mån.
 • 100 % återvinningsbar
 • Permanent skydd för trä och isolering
 • Halkskyddad

Sd-värde: 0,15 m
Dimension: 1,5 m x 50 m (75 m2)
Vikt: 200 g/m2
Brandpåverkan:

 

OMEGA Drainy Plus

Extremt diffusionsöppen underlagstakduk för användning under bandtäckt plåt.

Isocell OMEGA Drainy Plus

Extremt diffusionsöppen underlagstakduk. Designad för användning under bandtäckt plåt (falsat plåttak). Underlagstakduken är utrustad med ett 3-dimensionellt strukturnät, vilket är gjort av polypropylenplast, och läggs direkt på råsponten. Strukturnätet skyddar råsponten från hetta och skador som kan uppstå av plåten. Den minimerar även risken för kondensrost på plåten. Strukturnätet garanterar även ventilation mellan duk och plåt. Tänk på att strukturnätet kan lätt klippas och avlägsnas vid t.ex. skarvning.

Egenskaper:

 • För ventilerade och oventilerade tak
 • Regn & Vindtät
 • UV-resistent max. 2 mån.
 • Permanent skydd för trä och isolering
 • Halkskyddad

Sd-värde: 0,02 m
Dimension: 1,4 m x 25 m (35 m2)
Vikt: 450 g/m2
Brandpåverkan:

 

Arbetsanvisningar

Arbetsanvisning för:

 • Isocell OMEGA Mono 200 Sk Duo Underlagstakduk
 • Isocell OMEGA Drainy Plus Underlagstakduk

För tak utan råspont med över 15° taklutning:
Våderna fästs parallellt med takfoten med en överlappning enligt markering på duken (100mm). Monteringen börjar från takfoten och fortsätter åt sidan och sedan uppåt. Våderna fästs enligt HusAMA med pappspik eller rostfria häftklamrar mot takstolen. Vertikala överlappningar måste alltid vara ovanför en takstol. Överlappningar sker genom att våden spikas i överkant och när nästa våd klistras ovanpå följs häftklamrarna/pappspikarna. Alla övriga skarvar och överlappningar ska limmas med OMEGA Quilli. Horisontala våder kan skarvas med SKDUO:s integrerade klisterkanter, eller med OMEGA Quilli.

För tak med råspont med över 15° taklutning:
Våderna fästs parallellt med takfoten med en överlappning enligt markering på duken (100mm). Monteringen börjar från takfoten och fortsätter åt sidan och sedan uppåt. Vårderna fästs enligt HusAMA med pappspik eller häftklamrar mot råsponten. Överlappningar sker genom att våden spikas i överkant och när nästa våd klistras ovanpå döljs häftklamrarna/pappspikarna. Alla övriga skarvar och överlappningar ska limmas med OMEGA Quilli. Horisontala våder kan skarvas med SKDUO:s integrerade klisterkanter, eller med OMEGA Quilli.

Takfotsplåt:
Det rekommenderas att takfoten skyddas med en takfotsplåt. Fäst takfotsplåten under duken, i de integrerade klisterkanter eller med OMEGA Quilli.

Ventilering i nock:
I oisolerade tak kan nocken lämnas öppen för ventilering. Det görs genom att lämna 3 cm öppet på varje sida av nockens topp. Ovanpå nockbrädan fästs en ca 50 cm bred remsa med lämpligt nockband, som får vila ovanför tegelpannorna, men under nockpannan.

Temporär regntäthet:
För en temporär regntäthet i upp till 2 månader, behövs Omega Quilli eller OMEGA nailsealtape placeras under spikläkten. Monterna då ströläkten direkt efter läggning av takpappen.

Övrigt:
Vid vindskivan viks duken över den yttersta ströläkten. Lämna minst 100mm takduk utanför gaveln.

Vid läggning av OMEGA takduk i ränndalar, ska en oskarvad duk läggas i ränndalen först. Nödvändig håltagning i duken, t.ex. rör, takfönster, skorstenar etc. bör hållas så små som möjligt. Runt håltagningar behöver duken fixeras för att inte väta ska tränga in. Använd lämpliga produkter som tillhandahålls av ISOCELL för att säkra att det blir tätt, dvs. manschetter (stosar) och tätningsremsor, t.ex. Butyl stretch flex.

Viktig information:

 • Alla pappspikar eller häftklamrar måste skyddas av nästkommande våd.
 • Använd rostfria häftklamrar, minst 10mm. Maximalt cc-avstånd 100 mm.
 • Vid användande av pappspik är maximalt cc-avstånd 50 mm.
 • Sträck duken så att det blir raka kanter och skarvar.
 • Vid montering under +5° kan klistertejpen behöva värmas försiktigt för optimal vidhäftning,samt att rullarna är varmlagrade.
 • Duken ska efter montering vara helt skyddad från UVljus (solljus). Den maximala exponeringstiden (UV) är 4 månader.
 • Luftspalt mellan underliggande isolering och underlagstaket är ej nödvändigt.
 • Underlaget ska vara rent vid montaget. Olja gör att vatten kan tränga in genom membranet.
 • Duken tål inte extrema väderlekar utan måste då täckas. Rekommendationen är täcka taket så fort som möjligt efter att underlagstakduken monterats.
 • Hänsyn ska tas till HusAMA 06.
 • Dubbelskarvar är ej tillåtet.
 • Träskydd kan inverka negativt på takduken.
 • Kontakta oss för ytterligare frågor!