Isoleringsfakta


Fakta om Polyuretan


Polyuretan, som ibland kallas uretan eller PUR, är ett material med närmast obegränsade användningsområden. Materialet karaktäriseras av låg vikt, styrka, stabilitet och oöverträffade isoleringsegenskaper.

Polyuretan är en tvåkomponentprodukt som består av polyol och isocyanat som blandas till det vi kallar för polyuretanskum. Polyolen är normalt en glykos eller ricinolja och isocyanaten är en råoljeprodukt.

Polyuretan har antingen öppna eller slutna celler vilket möjliggör ett stort antal användningsområden. Materialet finns nästan överallt och vi möter det varje dag, polyuretan bidrar med komfort, säkerhet och design i en mängd produkter. Styva isolerskum finns bland annat i prefabricerade byggelement, fjärrvärmekulvertar, husvagnar och kylskåp. Flexibla skum finns i sängmadrasser, kvalitetsmöbler och instrumentbrädor.

Elastomerer är en relativt ny väldigt slitstark polyuretanprodukt som inte expanderar och används flitigt in om bilindustrin och i olika packningar, tätningar och slangar,

Fogskum samt olika uretanlimmer är de polyuretanprodukter som man normalt förknippar med ordet polyuretan.

Vad är isocyanat och varför använder man det?

Isocyanat är en råoljeprodukt som tas ut i ett av stegen i raffinaderiets crackeranläggning. Diphenylmetan di-isocyanat (MDI) är den så kallade härdaren i den färdiga produkten

Viktigt att komma ihåg är att polyuretan är att alla isocyanater neutraliseras när polyolen och isocynaten blandas tillsammans och härdar.

Polyuretan karaktäriseras av:

  • Styrka och elasticitet. Polyuretanskum har en hög lastkapacitet och är samtidigt flexibelt. Produktens eftersökta egenskaper uppnår man genom justeringar itillverkningsprocessen.
  • Fysiologiskt neutralt polyuretanskum anses säkert ur en toxisk synvinkel.
  • Polyuretanskum är resistent mot syra, alkaliska lösningar och fukt. Utöver detta bidrar dess struktur med slutna celler till att kompensera temperaturskillnader.
  • Polyuretanskum kan enkelt tvättas eller desinficeras.
  • Exceptionellt bra isoleringsförmåga och täthet, den termiska ledningsförmågan hos polyuretanskum är ca:0,020-0,025 W/mK.
  • Polyuretanskum är helt fri från CFC (freoner), tungmetaller och AZO-färger.

Alla våra polyuretansystem är testade beträffande bruksegenskaperna och har ett värmeledningstal, det så kallade ”lamdavärdet”, på normalt mellan 0,020 – 0,033 W/m C. 

Vi använder endast uretancellplast som är självslocknande enligt ASTM 1692, ISO 3582eller DIN 4102-B2 alt B3.

Vid arbete med polyuretan skall underlaget alltid vara torrt, fritt från fett/smuts samt minst + 15 C för en fullgod vidhäftning.

Vi kallar vår sprutisolering med Polyuretan för Quick Rise. Kontakta oss för mer information, priser och bästa lösningen för dina behov av isolering.